Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Γαϊτανάς Παναγιώτης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα01/03/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γαϊτανάς Παναγιώτης

Α.Μ.: 2014050130

Ημερομηνία Παρουσίασης: 1/3/2022

Ώρα: 12:00 – 13:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/88067285151?pwd=SzAremVSWWx3WHlXUWVIL1FodGhpdz09
 

Personal Meeting ID: 880 6728 5151

Passcode:  198692

Θέμα ΔE «Yπολογισμός της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων και η επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία στο λιμάνι του Πειραιά »

Title «Substance concentration calculation of air pollution and it’s impact on human health at Piraeus port »

Επιβλέπων: Λαζαρίδης Μιχαήλ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1: Βουλγαράκης Απόστολος

2: Τσούτσος Θεοχάρης

Περίληψη:

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, είναι ένα περίπλοκο, παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο παρατηρείται έντονα στις μεγαλουπόλεις. Οι αιτίες που το προκαλούν, είναι κατά βάση, ανθρώπινες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί, διάφορα πρωτόκολλα προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και η αντιμετώπισή της.

Στη παρούσα διπλωματική, μελετήθηκαν οι εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων στο λιμάνι του Πειραια, από τα επιβατηγά πλοία για το έτος 2020. Τα επιβατηγά πλοία χρησιμοποιούν τα λιμάνια για τον ελλιμενισμό τους, μέχρι το επόμενο απόπλου τους. Κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού, παράγουν ηλεκτρική ένεργεια, από τις βοηθητικές τους μηχανές. Η μηχανές χρησιμοποιούν καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η καύση καυσίμου, παράγει ατμοσφαιρικούς ρύπους, δημιουργώντας έτσι μια αρκετά επιβαρυντική ατμόσφαιρα στις τριγύρω περιοχές. Στη παρούσα μελέτη εξετάζονται οι συγκεντρώσεις των ΑΣ10, ΝΟΧ, SO2 και CO.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ISC3 - ST, το οποίο δημιούργησε η EPA (Environmental Protection Agency). Έπειτα έγινε μέσω των προγραμμάτων MARPLOT και ΑLΟΗΑ, η απεικόνηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε χάρτη. Επιπρόσθετα έγινε ποσοτικός υπολογισμός για τους ρύπους ΑΣ2,5, ΝΟΧ και SO2, μέσω μαθηματικών τύπων. Τέλος με το μοντέλο ΕxDoM2 εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις των ΑΣ στην ανθρώπινη υγεία. Το ΕxDoM2 είναι ένα ημιεμπειρικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί εξισώσεις για τον υπολογισμό της δόσης των ΑΣ στον ανθρώπινο οργανισμό.

Σύμφωνα με το μοντέλο ISC3-ST, η μέγιστη συγκέντρωση του CO, ήταν 41,59 μg/m3, των ΑΣ10 18,23 μg/m3, του SO2 36,2 μg/m3 και των ΝΟX 37,75 μg/m3. Oι συγκεντρώσεις αυτές, είναι μικρότερες από τα θεσμοθετημένα όρια της Ε.Ε. για κάθε ρύπο, γεγονός θετικό για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά.

Abstract:

Air pollution is a complex, global phenomenon that is mainly observed in big cities. The primary causes are basically human activities. For this reason, various protocols have been created in order to control air pollution, but also to deal with it.

In the present dissertation, the emissions of air pollutants from the passenger ships in the port of Piraeus for the year 2020 were studied. Passenger ships use the ports for their mooring, until their next departure. During mooring, they generate electricity from their auxiliary engines. Engines use fuel to generate electricity. Combustion of fuel, produces air pollutants, thus creating a rather aggravating atmosphere in the surrounding areas. In the present study, the concentrations of PM10, ΝΟΧ, SO2 and CO are examined.

The ISC3-ST model, created by the EPA (Environmental Protection Agency), was used for this purpose. Then, the air pollution was depicted on a map through the MARPLOT and ALOHA programs. In addition, a quantitative calculation was made for PM2.5, ΝΟΧ and SO2 pollutants, through mathematical formulas. Finally, with the ExDoM2 model, the effects of PM on human health were assessed. ExDoM2 is a semi-empirical model that uses equations to calculate the dose of PM in the human body.

According to the ISC3-ST model, the maximum concentration of CO was 41.59 μg/m3, of PM10 18.23 μg/m3, of SO2 was 36.2 μg/m3 and of NOX 37.75 μg/m3. These concentrations are lower than the institutionalized limits of the EU for each pollutant, a fact that is positive for the quality of the atmosphere, in the area of the port of Piraeus.

 

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012