Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

03
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σταματιάδης Ιωάννης- Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα03/03/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θέμα
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Μετρήσεων για Έλεγχο Ηλεκτρικών Οχημάτων
Development of an Electronic Measurements System for Electric Vehicles Control

Εξεταστική Επιτροπή
Αν. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (επιβλέπων)
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης
Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης (ΜΠΔ)

Περίληψη
Τα οχήματα κυψέλης υδρογόνου αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση απέναντι στα οχήματα με ρυπογόνους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ή με συστοιχίες μπαταριών. Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός απλού, ασφαλούς και αξιόπιστου συστήματος μετρήσεων για τον έλεγχο ενός πρωτότυπου ηλεκτρικού οχήματος κυψέλης υδρογόνου. Το πρωτότυπο όχημα στο οποίο στηρίζεται το σύστημα που αναπτύχθηκε, αποτελεί το νέο όχημα E.R 2021 της ομάδας TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το όχημα αυτό χρησιμοποιεί μία κυψέλη υδρογόνου,  η οποία σε συνεργασία με μια συστοιχία υπερπυκνωτών, τροφοδοτούν έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Για τον έλεγχο της λειτουργίας των παραπάνω μονάδων και των υποστηρικτικών μερών που παρεμβάλλονται στο σύστημα, αλλά και με στόχο την διασφάλιση της οικονομίας υδρογόνου και της ασφάλειας του οδηγού, στο όχημα χρησιμοποιείται ένα σύνολο δέκα διαφορετικών αισθητήρων. Τον ρόλο της διασύνδεσης των παραπάνω αισθητήρων, της συλλογής των μετρήσεων τους, αλλά και του ελέγχου των μερών του συστήματος με βάση τις παραπάνω μετρήσεις, αναλαμβάνει το ηλεκτρονικό σύστημα που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία. Αυτό αποτελείται από οκτώ διαφορετικά υποκυκλώματα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός κεντρικού μικροεπεξεργαστή. Στο πλαίσιο της ομάδας TUCer και της εκπόνησης αυτής της εργασίας, για τον έλεγχο της λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα σύνολο πρωτότυπων τυπωμένων κυκλωμάτων τα οποία υλοποιούν τα κυκλώματα που σχεδιάστηκαν. Τέλος, μέσα από μια σειρά δοκιμών στο εργαστήριο ελέγχθηκε η λειτουργία του συστήματος και λήφθηκαν σημαντικά συμπεράσματα με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012