Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

02
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μουσαβερέ Αγγελικής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/03/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Μουσαβερέ Αγγελική

Τίτλος:Η χωροταξική οργάνωση της Σκιάθου με βάση τις αρχές της αειφορίας
Τitle:The spatial organization of Skiathos based on the principles of sustainability

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022, 13.00 μ.μ.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή
    
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
    
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος
    
Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Γεροπάντα 


Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Σκιάθου και η ρύθμιση των αντιθέσεων στο χώρο. Στις νησιωτικές περιοχές, όπως και στην περίπτωση της Σκιάθου, λόγω του περιορισμού του χώρου, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης τουριστικής ανάπτυξης, οι συγκρούσεις μεταξύ των χρήσεων γης είναι πιο έντονες συμβάλλοντας στην άναρχη ανάπτυξη και γενικότερα στην υποβάθμιση της περιοχής και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο βασικός άξονας του θέματος είναι η καταγραφή και στη συνέχεια ο σχεδιασμός- οργάνωση των συνδέσεων και υποδομών, των χρήσεων γης, των τομέων παραγωγής, καθώς και η ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με γνώμονα την προστασία των προστατευόμενων περιοχών και δασών της περιοχής. Σε όλους τους παραπάνω τομείς, προτείνονται, επίσης, έργα «έξυπνων» νησιών της Ευρώπης, τα οποία μπορούν να υποστηριχτούν και από το νησί της Σκιάθου (συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων- λυμάτων). 


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012