Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

02
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Λειβαδίτη Χριστίνας κΠερβανά Νικολάου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα02/03/2022 18:00 - 19:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο:Χριστίνα Λειβαδίτη Περβανάς Νικόλαος


Τίτλος:Σύγχρονες προσφυγικές ροές: Σχεδιασμός μοντέλου ενσωμάτωσης -ένταξης και αφομοίωσης- Σύρων προσφύγων στον αστικό ιστό της Ερμούπολης

Title :Modern refugee flows: Design of a model of incorporation -integration and assimilation - Syrian refugees in the urban fabric of Ermoupolis

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022, 6 .00μ.μ.
Κτίριο Κ4 , Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής Κλημης Ασλανίδης (επιβλέπων)
Κωτσάκη Αμαλία (συνεπιβλεπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιώτα Καραμανέα 
Αναπληρωτης καθηγητης Τσακαλάκης Δημήτριος

περιληψη

Ως απόρροια του δεκαετή εμφυλίου πολέμου στη Συρία, πρόσφυγες βρίσκονται διασκορπισμένοι στην μέση Ανατολή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύμα Σύρων προσφύγων κατακλύζει και τα ελληνικά νησιά, όπου δημιουργούνται προσφυγικοί καταυλισμοί, κλειστά κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, στα οποία οι συνθήκες διαβίωσης και η ποιότητα τροφοδοσίας είναι εξευτελιστικές. Τα υπερπλήρη προσφυγικά κέντρα και η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού δεν επιβαρύνουν μόνο τους πρόσφυγες, αλλά και τους τοπικούς πληθυσμούς. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διαχειριστεί την εισροή Σύρων προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου, και συγκεκριμένα στην Ερμούπολη της Σύρου, η οποία οικοδομήθηκε από Χίους και άλλους πρόσφυγες τον 19ο αιώνα, ως μία προσπάθεια ένταξης και αφομοίωσης αυτού του πληθυσμού. Ειδικότερα, στόχος της μελέτης είναι η αξιοποίηση των ελεύθερων οικοπέδων στον αστικό ιστό της Ερμούπολης με την οικοδόμηση του ελάχιστου πυρήνα πλήρους κατοικίας για μία οικογένεια, καθώς και η επανάχρηση ανενεργών βιομηχανικών κτηρίων για τη δημιουργία δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης του πληθυσμού. Η επέμβαση στον οικισμό γίνεται σε στάδια, αρχικά με την χαρτογράφηση των ελεύθερων χώρων και την αποτύπωση και την αποκατάσταση των βιομηχανικών κτηρίων, στα οποία θα γίνει η στέγαση των προσφύγων, σε συνδυασμό με δομές ένταξης του πληθυσμού με αναπτυξιακή λογική αντίστοιχα, τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους γηγενείς. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν επιπλέον κτιριακές εγκαταστάσεις και θα σχεδιαστούν ελεύθεροι χώροι με κοινωφελή χαρακτήρα για την προσέγγιση και των δυο λαών και την αποδοχή της διαφορετικότητας, προκειμένου να γνωρίσουν και να κατανοήσουν στοιχεία των πολιτισμών τους,  ώστε να γεφυρωθούν οι πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές τους. Με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον με κυρίαρχο γνώρισμα τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση, στοιχείο απαραίτητο για να μην περιθωριοποιηθούν οι πρόσφυγες, να γίνουν ενεργοί πολίτες και να αποτελέσουν ένα διαφορετικό, ωστόσο ισότιμο, τμήμα της τοπικής κοινωνίας .

Abstract 

As a result of the ten-year civil war in Syria, refugees are scattered throughout the Middle East and the European Union. A wave of Syrian refugees is also flooding the Greek islands, where refugee camps are being set up, closed reception and identification centers, where living conditions and quality of supply are degrading. The overcrowded refugee centers and the spread of the coronavirus pandemic are not only a burden on refugees, but also on local populations. The present diploma thesis attempts to manage the influx of Syrian refugees to the Aegean islands, and specifically to Ermoupolis of Syros, which was built by Chians and other refugees in the 19th century, as an attempt to integrate and assimilate this population. In particular, the aim of the study is the exploitation of empty plots in the urban fabric of Ermoupolis by building the minimum core of a full residence for a family, as well as the reuse of inactive industrial buildings for the creation of structures of social integration of the population. The intervention in the settlement is done in stages, initially with the mapping of free spaces and the mapping and restoration of industrial buildings, in which the housing of refugees will take place, in combination with structures for the integration of the population with a developmental logic respectively, both for refugees and for the natives. Then, additional building facilities will be created and free spaces with a charitable character will be designed for the rapprochement of both peoples and the acceptance of diversity, in order to get to know and understand elements of their cultures, to bridge their cultural and religious differences. In this way, a favorable environment will be formed with the dominant feature of mutual respect and understanding, a necessary element in order not to marginalize refugees, to become active citizens and to become a different, but equal, part of the local community.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012