Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

11
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Τουλίκα Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/03/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τουλίκας Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2015010143

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη της χρήσης αμμωνίας (NH3) στη ναυτιλία ως εναλλακτικό καύσιμο.

Τίτλος στα Αγγλικά: Techno-economic and environmental study of the use of ammonia (NH3) in shipping as an alternative fuel.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κονσολάκης Μιχαήλ

Πρώτο Μέλος:            Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Μέχρι και σήμερα η ενέργεια που απαιτείται στον τομέα της ναυτιλίας προέρχεται κυρίως από ορυκτά καύσιμα, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ωστόσο, η καύση των προαναφερθέντων ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση μέσω των ρύπων που εκπέμπουν (κυρίως οξείδια του αζώτου, οξείδια του θείου). Σύμφωνα με νέες έρευνες η αμμωνία (NH3) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική καύσιμη ύλη στον τομέα της ναυτιλίας με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η αμμωνία μπορεί να παραχθεί με ποικίλους τρόπους κυρίως όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παραγωγή της μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί αρχικά μία ιστορική αναδρομή για την λειτουργία των πλοίων και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Έπειτα θα αναλυθεί η διαδικασία παραγωγής αμμωνίας, με ή χωρίς τη χρήση ΑΠΕ, με έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στο κόστος παραγωγής αμμωνίας. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη της χρήσης αμμωνίας ως εναλλακτικό καύσιμο στα πλοία και θα αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και οι προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της ναυτιλίας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

To date, the energy required in the shipping sector comes mainly from fossil fuels, such as oil and gas. However, the combustion of the above mentioned fossil fuels leads to significant environmental degradation through the pollutants they emit (nitrogen oxides, sulfur oxides). According to new research ammonia (NH3) can be used as an alternative fuel in the shipping sector with significant environmental benefits. Ammonia can be produced in a variety of ways but mainly the focus is on its production through renewable energy sources (RES), in the direction of sustainable development. This dissertation will initially provide a historical overview of the operation of ships and their environmental impact as a result of the use of fossil fuels. Then the process of ammonia production will be analyzed, with or without the use of RES, with emphasis on the environmental footprint and the cost of ammonia production. Finally, a techno-economic and environmental study of the use of ammonia as an alternative fuel to ships will be carried out and the advantages and growth prospects in the shipping sector will be highlighted.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 11/03/2022

Ώρα: 11:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/91277407310?pwd=bXZ5UWdERCtXVTNXRS9YdUN0eVR3QT09

Meeting ID: 912 7740 7310

Password: 377398

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012