Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Σμυρναίου Ευσταθίας κ.Κωστάκη Μαρίνας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα06/04/2022 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Κωστάκη, Ευσταθία Σμυρναίου

Τίτλος:Ενδιάμεσα θραύσματα μιας λανθάνουσας αστικότητας
Title: In-between fragments of a latent urbanity

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022,  18μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής  Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Πανίτα Καραμανέα
Επίκουρη  Καθηγήτρια  Βασιλική Γεροπάντα  


Περίληψη

Το περιεχόμενο της εργασίας εξετάζει την έννοια του ενδιάμεσου χώρου στην αστική και αρχιτεκτονική κλίμακα. Σταδιακά, συλλεγονται όλα τα θραύσματα και οι πτυχές του υβριδικού χώρου, καθώς διανοίγονται οι έννοιες των κατωφλιών σε όλο τους το φάσμα. Η αστική εργαλειοθήκη ξεδιπλώνεται για να φανερώσει και να κατηγοριοποιήσει τα δεδομένα στα αντίστοιχα δίπολα του δημόσιου-ιδιωτικού, του κενού και του πλήρους. Με αρχή τις θεωρίες των terrain vague, τις ετεροτοπίες, τα συμβάντα-δράσεις και την τοπολογική πτύχωση, πλαισιώνεται η θεωρητική υπόσταση του ενδιάμεσου. Κυρίως, εντοπίζεται ως ένα πολυμορφικό στοιχείο που αλλάζει, μεταβάλλεται και αναγνωρίζεται διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε μια λανθάνουσα αστικότητα, οι κατωφλικοί χώροι, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές θεωρήσεις και στο υλοποιημένο έργο διαφόρων αρχιτεκτόνων. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις μορφές και τις ιδιότητες του, προκειμένου να εξεταστεί σε όλο το εύρος των σύγχρονων θεωρήσεων και πρακτικών, σε κτιριακά σύνολα αρχιτεκτόνων όπως ο Rem Koolhaas, ο Bernard Tschumi, ο Peter Eisenman, ο Peter Zumthor και οι Aires Mateus.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012