Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

04
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αντωνόπουλος Αλέξανδρος - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα04/04/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θέμα:
Πληροφορίες Ασφαλείας και Διαχείριση Συμβάντων ως Υπηρεσία μέσω Android App
Security Information and Event Management as a Service (SIEM) and Accompanying Android App

Εξεταστική Επιτροπή
Αν.Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης (επιβλέπων)
Καθηγητής Απόστολος Δόλλας
Αν. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης

Περίληψη
Το θέμα της διπλωματικής αυτής είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής Android για την παρακολούθηση συμβάντων ασφάλειας που ανιχνεύονται μέσω συστήματος ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection System). Το σύστημα στο οποίο βασίστηκε η εφαρμογή είναι το open source IDS Snort. Θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες και τις λειτουργίες που απαιτούνται να χρησιμοποιηθoύν. Ακαδημαϊκά, και στα πλαίσια της επαλήθευσης της προτεινόμενης λύσης, η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε τοπικό δίκτυο με την βοήθεια Virtual Box. Θα δημιουργηθεί ταυτόχρονα Android εφαρμογή, η οποία, όταν λαμβάνεται στο σύστημα ένα Alert, θα ενημερώνει με ειδοποίηση τον χρήστη στο κινητό του τηλέφωνο. Θα δημιουργηθούν ειδικοί κανόνες ανίχνευσης και συγκεκριμένα κριτήρια, για το ποια γεγονότα θα χαρακτηριστούν άξια ειδοποίησης, ανάλογα με τον εργασιακό χώρο που θα τοποθετηθεί (π.χ Ιατρικό Κέντρο, Λογιστικό Γραφείο, κλπ).

Abstract
The subject of this diploma is the creation of an Android application for monitoring security incidents detected through intrusion detection system (IDS). The system on which the application was based is the open source IDS Snort. It will be configured based on the needs and required functionality of the proposed solution. Academically, and in the context of the implementation as a proof of concept the deployment will take place in local network with the help of Virtual Box. In parallel, an Android application will be also developed which, when an Alert is received on the system, will notify with a notification the user on his mobile phone. Special detection rules will be created and specific criteria, for which events will be considered noteworthy, depending on the workplace to be placed (eg Medical Center, Accounting Office, etc) will be also applied.​

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012