Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Απρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Χριστοφή Δημητρίου Ραφαήλ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/04/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Χριστοφής Δημήτριος Ραφαήλ

Αριθμός Μητρώου : 2016010133

 

Θέμα

Τίτλος :  Σχεδίαση ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων βασιζόμενη στη μέτρηση της

σημαντικότητας και ανάλυσης τεχνικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια της Conjoint Analysis και μεθόδων εξόρυξης δεδομένων

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Δρ. Κρασαδάκη Ευαγγελία, ΕΔΙΠ (Συν-επιβλέπουσα)

Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη και την μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών που κάνουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα λειτουργικά και ταυτόχρονα αποδοτικά για τους ιδιοκτήτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάλυση και τη μέτρηση της σημαντικότητας που προσδίδουν οι χρήστες σε αυτά τα χαρακτηριστικά, μέσω της πολυμεταβλητής στατιστικής μεθόδου Conjoint Analysis.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της έρευνας, τα στοιχεία σχεδιασμού των ιστοσελίδων χωρίστηκαν σε ενότητες, της σχεδίασης και πλοήγησης. Η κάθε ενότητα αναλύθηκε  σε επιμέρους παράγοντες και θα εφαρμοστεί η κλασματική παραγοντική σχεδίαση για την μείωση των συνδυασμών που δημιουργούνται. Δηλαδή, εφαρμόστηκε η ορθογώνια σχεδίαση για τον καθορισμό των υποθετικών profiles των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τα profiles σχεδιάστηκαν μέσω της πλατφόρμας WIX.com και παρουσιάστηκαν σε τυχαίο δείγμα ατόμων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων προκειμένου να εκτιμηθούν μέσω Conjoint Analysis τα επιθυμητά profiles σχεδίασης και πλοήγησης με την υψηλότερη βαθμολογία. Ύστερα ακολούθησε συσταδοποίηση μέσω του αλγορίθμου k-means για την εύρεση του προφίλ των «πελατών» των εικονικών ηλεκτρονικών καταστημάτων που δημιουργήθηκαν.

Από την  εργασία αυτή μπορούν να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις που σκοπεύουν να επεκταθούν διαδικτυακά μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος ή να αναπροσαρμόσουν την προϋπάρχουσα ιστοσελίδα που διαθέτουν.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:    Παρασκευή 08/04/2022 (Παρασκευή 8 Απριλίου 2022)

Ώρα:                       12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:                     Μέσω zoom

Link:               

 

Christofhs Dimitrios Rafahl is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: TUC Zoom meeting invitation -

Time: Apr 8, 2022 12:00 PM Athens

 

Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/97509504080?pwd=dng3UWF5Q0NxUzQ3Rm1mbkRwdDFnQT09

 

Meeting ID: 975 0950 4080

Password: 007741

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012