Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

11
Απρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Αιμίλιος Τζαβάρας - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα11/04/2022 14:00 - 15:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα:
Περιγραφές Πραγμάτων για το Σημασιολογικό Ιστό των Πραγμάτων
Thing Descriptions for the Semantic Web of Things

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης (επιβλέπων)
Αν. Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς
Αν. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης

Περίληψη
Ο Ιστός των Πραγμάτων (Web of Things ή WoT) στοχεύει στην ενοποίηση του κόσμου των διασυνδεδεμένων συσκευών μέσω του Διαδικτύου. Το Web of Things (WoT) Architecture είναι μια πρόταση (recommendation) της W3C που εισάγει ένα μοντέλο για την ενσωμάτωση των Πραγμάτων (π.χ. των συσκευών) στον Παγκόσμιο Ιστό. Εκτός από την W3C, η προδιαγραφή OpenAPI παρέχει και αυτή μια μέθοδο για την τεχνική τεκμηρίωση των υπηρεσιών REST (RESTful services) ώστε ένας “πελάτης” (client) να μπορεί να κατανοήσει τον σκοπό τους και να τις χρησιμοποιήσει σε εφαρμογές. Η παρούσα εργασία εφαρμόζει το εργαλείο (framework) περιγραφής υπηρεσιών OpenAPI σε αντικείμενα Ιστού (Πράγματα) και αξιοποιεί επίσης το Semantic OpenAPI (SOAS 3.0). Συνεπώς, οι (εμπλουτισμένες σημασιολογικά) περιγραφές OpenAPI των Πραγμάτων Ιστού (Web Things) προσφέρουν πλήρη τεκμηρίωση των υπηρεσιών που προκύπτουν από τις συσκευές και τις δυνατότητές τους. Οι περιγραφές που προκύπτουν μπορούν να μετατραπούν σε οντολογίες ώστε να επιτρέψουν σε μια μηχανή να κατανοήσει καλύτερα την εγγενή σημασία των περιγραφών των Πραγμάτων και να αλληλεπιδράσει με αυτά. Στη συνέχεια, οι περιγραφές Πραγμάτων (συσκευών) που εκτίθενται στον Παγκόσμιο Ιστό μπορούν εύκολα να ανακαλυφθούν, να υποβληθούν σε ερωτήματα από γλώσσες ερωτημάτων του Σημασιολογικού Ιστού (π.χ. SPARQL) και να ελεγχθούν από συλλογιστές (reasoners, π.χ. Pellet). Η προσέγγιση συγκρίνεται με το μοντέλο πληροφοριών WoT Thing Description (TD) της W3C (recommendation) με κριτήριο την πληρότητα κάθε αναπαράστασης. Η παρούσα εργασία προτείνει επιπλέον μία ενδεχόμενη υλοποίηση μιας υπηρεσίας μεσολάβησης (proxy service) για τον Ιστό των Πραγμάτων με βάση τις αρχές που προτείνονται από το μοντέλο WoT Architecture της W3C. Η υλοποίηση συγκρίνεται με υπάρχουσες, επιλεγμένες από το Διαδίκτυο υλοποιήσεις WoT, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται από το W3C WoT Architecture.

Abstract
The Web of Things (WoT) initiative aims to unify the world of interconnected devices over the Internet. The Web of Things (WoT) Architecture is a recommendation of W3C that introduces a model for integrating Things (e.g. devices) on the Web. In addition to W3C, OpenAPI specification provides a method for documenting RESTful services in a way that a client can comprehend their purpose and use them in applications. This work applies the OpenAPI service description framework to Web objects (i.e. Things) and takes advantage of the Semantic OpenAPI (SOAS 3.0) as well. As a result, OpenAPI descriptions of Web Things (i.e. enriched with semantic annotations) provide complete documentation of the services exposed by Things and their capabilities. The resulting descriptions can be converted to ontologies in order to allow a machine to better understand the inherent meaning of Thing descriptions and interact with them. Then, Thing descriptions exposed on the Web can be easily discovered, queried by Semantic Web query languages (e.g. SPARQL) and checked by reasoners (e.g. Pellet). The approach is compared to the WoT Thing Description (TD) information model of W3C (recommendation) in terms of completeness of each representation. This work also proposes an implementation of a proxy service for the Web of Things based on the principles suggested by the WoT Architecture model of W3C. The implementation is compared against existing WoT implementations selected from the Web, based on the requirements defined by the W3C WoT Architecture.

Meeting ID: 613 764 0471
Password: 582678 
Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012