Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Απρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Προβιδάκη Γεωργίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα14/04/2022 19:30 - 20:30

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Προβιδάκη Γεωργία

Τίτλος: Βελτιστοποίηση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων νεότερου ιστορικού κτηρίου με χρήση laser scanning vibrometer και διερεύνηση ειδικών επεμβάσεων/ Εφαρμογή στο κτίριο της Πρώην Ιερατικής Σχολής στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων


Title: Optimization of Finite element model of modern historical building using laser scanning vibrometer and investigation of special interventions /Case study: Building of the Former Τheological School, Tzagarolon Monastery, Chania'

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ/ Καθηγήτρια Σταυρουλάκη Μ.
Αναπλ/ Καθηγήτρια Κωτσάκη Α.
Καθηγητής Σταυρουλάκης Γ.


Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία βελτιστοποίησηςτης προσομοίωσης ενός ιστορικού κτιρίου με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και της προσέγγισης των υπολογιστικών τιμών των ιδιοσυχνοτήτων με τις πειραματικές τιμές. Ο στόχος της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσομοίωση των ιστορικών κατασκευών  για την ανάλυση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων έτσι ώστε να προσεγγιστεί η πραγματική δυναμική συμπεριφορά του δομικού συστήματος της κατασκευής βάσει των καταγεγραμμένων δυναμικών χαρακτηριστικών του (π.χ. συχνότητες). Στην προσέγγιση αυτή λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των βασικών μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού του δομικού συστήματος, όπως είναι το Μέτρο Ελαστικότητας, στη μεταβολή της κίνησης του. Κατά την διαδικασία βελτιστοποίησης, η αναθεώρηση των τιμών πραγματοποιείται βάση τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί με την χρήση συστήματος προηγμένης τεχνολογίας laser (laser vibrometry) το οποίο καταγράφει μικροδονήσεις των ελεγχόμενων κατασκευών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται σε ένα  νεότερο ιστορικό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία, την Πρώην Ιερατική Σχολή της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, στα Χανιά.

 

Meeting ID: 978 9293 5243

Password: 895860

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012