Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

12
Απρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αικατερίνης Κατσανεβάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/04/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   …Αικατερίνη Κατσανεβάκη……………………………………

Αριθμός Μητρώου:              …2019019047……………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Κοστολόγηση παραγωγικής διαδικασίας  ενός εργοστασίου………………………………………

Τίτλος στα Αγγλικά: Production process costing of a factory………………………………………

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κ.Ζοπουνίδης……………………………………

Συνεπιβλέπων: Χ. Λεμονάκης……………………………………

 Μέλος: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης…………………….………….……

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:     Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην κοστολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας ενός εργοστασίου ή μιας επιχείρησης όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση ερευνάμε το εργοστάσιο της ΑΒΕΑ.

Η ΑΒΕΑ ιδρύθηκε το 1889 ,εδρεύει στα Χανιά της Κρήτης και έχει το παλαιότερο εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιόλαδου στην Ελλάδα. Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας της είναι η εμφιάλωση και εμπορία εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Κρήτης και παραγωγή καλλυντικού με βάση την ελιά.

Αρχικά στο κεφάλαιο 1 της μελέτης θα γίνει αναφορά στις βασικές  έννοιες της διοίκησης αλλά και στις λειτουργίες αυτής καθώς και στην έννοια της χρηματοοικονομικής διοίκησης ,στο σκοπό/στοιχεία της, στους στόχους αλλά και στις λειτουργίες της.

Στο κεφάλαιο 2 θα γίνει αναφορά στην έννοια, το σκοπό και τη σημασία της κοστολόγησης και της αναγκαιότητάς της για την επιχείρηση.

Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3 θα γίνει η παρουσίαση της εταιρίας που επιλέξαμε και η οποία είναι η ΑΒΕΑ.

Στο κεφάλαιο 5 θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων κοστολόγησης των προϊόντων που η εταιρεία έχει υιοθετήσει.

Τέλος θα αναφερθούν τα συμπεράσματα της μελέτης…

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:…

The present work refers to the costing of the production process of a factory or a company where in this case we investigate the factory of AVEA.

AVEA was founded in 1889, is based in Chania, Crete and has the oldest olive oil processing plant in Greece. Its main areas of activity are the bottling and marketing of extra virgin Cretan olive oil and the production of cosmetics based on olives.

Initially, in chapter 1 of the study, reference will be made to the basic concepts of management but also to its functions as well as to the concept of financial management, its purpose / elements, objectives and functions.

Chapter 2 will refer to the meaning, purpose and importance of costing and its necessity for the business.

Then in chapter 3 will be the presentation of the company we have chosen and which is AVEA.

Chapter 5 will provide a detailed presentation of the costing methods of the products that the company has adopted.

Finally, the conclusions of the study will be reported.

 

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             …12/04/2022……………………………………

Ώρα:                       …12:00……………………………………

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Διαδικτυακή παρουσίαση…… https://meet.google.com/vsm-wtux-tud………………………    

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012