Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Εμμανουήλ Φραγκάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/07/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Εμμανουήλ Φραγκάκης

Αριθμός Μητρώου:               2013010060

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Τα αποτελέσματα από την ιδιωτική διαχείριση των ελληνικών αεροδρομίων - Αξιολόγηση διαχείρισης από την έναρξη των συμβάσεων παραχώρησης έως σήμερα

Τίτλος στα Αγγλικά:  Results of airports privatization in Greece – management valuation from contract to date

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     καθηγητής κ. Βασίλης Μουστάκης

Πρώτο Μέλος: καθηγητής κ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος: Δρ. Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Οι εταιρείες Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε. και Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε.  δραστηριοποιούνται στην αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και εν γένει λειτουργία δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών Συμβάσεων Παραχώρησης, που υπογράφηκαν στα τέλη του 2015 μεταξύ των παραπάνω Εταιρειών, των μετόχων της Αναδόχου Κοινοπραξίας, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, και οι οποίες έχουν διάρκεια 40 έτη. 

Στο χρονικό διάστημα πριν την υπογραφή των Συμβάσεων Παραχώρησης εκδηλώθηκαν μια σειρά αντιδράσεων και άνοιξαν αμέτρητοι κύκλοι συζητήσεων, αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συμφωνίας.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά από αυτή τη συμφωνία, έχουμε πλέον στα χέρια μας επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία για την  πορεία των αεροδρομίων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε σε τι βαθμό έχουν τελικά υλοποιηθεί οι στόχοι που είχαν εξαρχής τεθεί, σχετικά με την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων, τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών τους διαδικασιών, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει εάν και κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι όροι της σύμβασης, δηλαδή να εξετάσει τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη FRAPORT Greece.

Για το σκοπό αυτό θα μελετηθεί η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια αυτά, θα καταγραφούν τα έργα αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν, θα διερευνηθεί η περιβαλλοντική διαχείριση των αεροδρομίων και θα παρατεθούν και αξιολογηθούν τα οικονομικά στοιχεία που έχουν προκύψει έως τώρα. Τέλος, θα αναλυθούν μέσω SWOT ανάλυσης όλα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της σύμβασης καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που την χαρακτηρίζουν.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             01/07/2020

Ώρα:                       11:00

 

Χώρος Εξέτασης

https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/UQMD1OIX

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012