Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Δυσσεάκη Αντωνίου κ.Φούρναρη Νικολάου --Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/07/2020 17:00 - 18:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο:Αντώνιος Δυσσεάκης & Νικόλαος Φουρνάρης


Τίτλος:Προσεγγίζοντας τη θάλασσα, Αρχιτεκτονικές επιλογές στον αιγιαλό
Title:Architectural choices on the seashore

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 17.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθ.:Νικόλαος Σκουτέλη(επιβλέπων)
Αναπλ.καθ.:Δημήτριος Τσακαλάκης
Αναπλ.καθ.:Παναγιώτης Παρθένιος


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται τη διαχείριση της πρόσβασης στη θάλασσα, δηλαδή τη μετάβαση από το αστικό στο φυσικό τοπίο, διασαφηνίζοντας έννοιες γύρω από το τοπίο, το όριο και τον αιγιαλό και μελετώντας ποικίλες τοποθετήσεις προς μια ευρύτερη κατανόηση των παραπάνω όρων. Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αναλύονται τοπιακές επεμβάσεις οι οποίες συνδιαλέγονται με τον αιγιαλό και θεωρούνται επιτυχημένες τόσο λόγω της θετικής ανταπόκρισης από τους χρήστες όσο και λόγω της ένταξης τους στον ευρύτερο χώρο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012