Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Γκιουλέ Μαρίας Ιωάννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα02/07/2020 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Γκιουλέ Μαρία Ιωάννα


Τίτλος:Νοσοκομειακή Αρχιτεκτονική: Μια ουμανιστική προσέγγιση των σύγχρονων νοσοκομειακών συστημάτων
Titlle:Hospital Architecture: A patient-centered approach to contemporary hospital systems

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, 16.00 μ.μ.
https://tucgr.zoom.us/j/9893 2596331?pwd=M kNHa0U0N3hIZzF XbUtNTWlUay9QZ z09

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.:Αλέξιος Τζομπανάκης  (επιβλέπων)
Αναπλ. Καθ.: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας 
Αναπλ.Καθ.: Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Οι σύγχρονες νοσοκομειακές μονάδες χαρακτηρίζονται από μια σειρά σύνθετων λειτουργικών δομών, οι οποίες αλληλεπιδρούν  με κάθε δυνατό συνδυασμό, συγκροτώντας μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα συστήματα. Κτιριακοί τύποι τέτοιας πολυπλοκότητας και δυναμικής αντιμετωπίζουν στο σχεδιασμό τους πολλαπλά πεδία επίλυσης όσον αφορά και τους, διαφορετικών και κατά περιπτώσεις αντικρουόμενων αναγκών, χρήστες τους. Μελέτες υποθέσεων από Περιβαλλοντικούς ψυχολόγους και άλλους ερευνητές, όπως ο D. Canter σε έρευνα στη Σκωτία και η L. Rivlin στη Νέα Υόρκη, έδειξαν πως υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία απόψεων από διαφορετικούς ανθρώπους απέναντι στο ίδιο τους το περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία το νοσοκομείο προσεγγίζεται ως προς συγκεκριμένο χρήστη, τον ασθενή. Ως εκ τούτου, εντοπίζονται τα στοιχεία τα  οποία σύμφωνα με την περιβαλλοντική ψυχολογία και αντίληψη καθιστούν ένα περιβάλλον υποστηρικτικό και εξετάζονται οι διάφορες σχεδιαστικές πρακτικές μετατροπής τους σε χωρικές παραμέτρους.  Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, εξετάζεται το νοσοκομείο ως κτίριο. Μελετάται η εξέλιξή του, από τα πρώτα ολιστικά συστήματα θεραπείας της Αρχαίας Ελλάδας, τα Ασκληπιεία, έως και τη διαμόρφωση των σύγχρονων πολύπλοκων νοσοκομειακών συστημάτων. Περιγράφονται τα λειτουργικά τμήματα που απαρτίζουν αυτά τα συστήματα, οι τρόποι συγκρότησης τους και οι γενικές χωρικές παράμετροι σύνθεσής τους. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το νοσοκομείο μελετάται ως προς τον ασθενή. Αρχικά, μελετώνται γενικές θεωρητικές προσεγγίσεις ως προς τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του, υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής ψυχολογίας και αντίληψης. Αναγνωρίζεται η σχέση της ασθένειας με το άγχος, τα βιώματα και η ψυχολογία των ασθενών στο νοσοκομείο, τίθενται προς ανάλυση τα ζητήματα του προσωπικού χώρου και της απομόνωσης και εξετάζεται το φαινόμενο του ιδρυματισμού. Ακολουθούν οι πρακτικές μεταγραφής των θεωρητικών προσεγγίσεων σε σχεδιαστικές παραμέτρους. Εξετάζονται οι ουμανιστικές προσεγγίσεις της σύγχρονης νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής: τα θεραπευτικά περιβάλλοντα, ο στοιχειοθετημένος σχεδιασμός των νοσοκομείων και το σαλουτοτεγενικό μοντέλο υποστηρικτικού σχεδιασμού. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με διερεύνηση της σχέση του νοσοκομείου με την πόλη, την κοινωνία και τη φύση, μέσα από την ανάλυση  παραδειγμάτων σύγχρονων νοσοκομειακών μονάδων, στα οποία εντοπίζονται διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις των συστημάτων με χρήση των παραμέτρων μου μελετήθηκαν.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012