Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μπολιεράκη Δέσποινας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/07/2020 11:30 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μπολιεράκη Δέσποινα

Αριθμός Μητρώου:   2014010114

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Χρηματοοικονομική και πολυκριτήρια ανάλυση των εταιρειών διύλισης και διακίνησης πετρελαιοειδών

Τίτλος στα Αγγλικά: Financial and multi-criteria analysis of oil refining and handling companies

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:         

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των εταιρειών διύλισης και διακίνησης πετρελαιοειδών στην Ελλάδα κατά την διάρκεια των ετών 2012 έως 2018. Η μελέτη του κλάδου πραγματοποιήθηκε με την  ανάλυση ενός δείγματος που αποτελείται από δύο (2) εταιρείες διύλισης και από δώδεκα (12) εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών. Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση αυτή, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες, με στόχο την αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου, κατά τη διάρκεια των ετών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, με την εφαρμογή πολυκριτήριας μεθόδου, PROMETHEE II, προκύπτει η τελική κατάταξη των εταιρειών, με βάση τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένους δείκτες. Τέλος, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, που προέκυψαν από την μελέτη του κλάδου, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 28/07/2020

Ώρα: 11:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/91194165689?pwd=d3FoUW1YckJLb1hMZXBTWTFMMExRUT09

Meeting ID: 911 9416 5689

Password: 532152

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012