Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Σκαμπίλη Δέσποινας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα06/07/2022 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΜΠΙΛΗ

Τίτλος: ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΟΥ . ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

Τitle:NATURAL AND ANTHROPOGENIC LANDSCAPE MATCHING . REDESIGNING OF AN EDUCATIONAL UNIT WITH BIOCLIMATIC BEHAVIOUR IN PARADISI OF RHODES

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 05:00 μ.μ.

Μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής καθηγητής Βαζάκας Αλέξανδρος (επιβλέπων)
Επίκουρη καθηγήτρια Mανδαλάκη Μαρία    
Επίκουρη καθηγήτρια Καραγιάννη Άννα


Περίληψη

Η εν λόγω διπλωματική εργασία αφορά τον επανασχεδιασμό ενός δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου με τον χαρακτήρα ενός πολυλειτουργικού κέντρου που θα στεγάζει και δραστηριότητες εκτός του πλαισίου της σχολικής εκπαίδευσης, οι οποίες απευθύνονται και στην ευρύτερη κοινότητα. Το σχολικό συγκρότημα οργανώνεται στους πρόποδες του βουνού, στο νοητό όριο μεταξύ του οικισμού και του φυσικού τοπίου, προσπαθώντας να συμπληρώσει το ανάγλυφο δημιουργώντας μεταξύ των σχολικών τάξεων εσωτερικές αυλές που θα αποτελέσουν τόπους συνάθροισης των μικρών χρηστών.  Η μελέτη του σχολικού συγκροτήματος αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον , τη φύση και την κοινωνική ζωή, με γνώμονα ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που θα προσφέρει ένα οικείο προς τα παιδιά περιβάλλον με ποικίλα ερεθίσματα.  Ένα από αυτά , σχετιζόμενο με την περιβαλλοντική εκπαίδευση , θα είναι και η  βιοκλιματική  συμπεριφορά του κτιρίου.


Abstract 

This architecture thesis is about the redesign  of a primary school and a kindergarten into one multifunctional center, which will house activities in addition to the educational frame and which are also accessible for the wider community. The school complex is designed at the foot of the mountain, at the imaginable border between the residential area and the natural landscape, in an attempt to follow the topography by creating inner schoolyards in between the classrooms, as gathering areas for the kids. The purpose of this design is to redefine the children’s connection with the school environment, nature and social life based on an educational model that will provide them a familiar environment with a variety of stimuli. One of them, related to the environmental education, will be the bioclimatic behaviour of the building.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012