Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κοντολιού Βασιλικής κΣαββάκη Ευσεβείας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/07/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Κοντολιού Βασιλική, Σαββάκη Ευσεβία

Τίτλος: Πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Χαλκίδας

Title: Proposal of an urban planning organisation for the sustainable development of Chalkida

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, 12.00 π.μ.
Παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εξεταστική Επιτροπή

             
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης  
Αναπληρωτής Καθηγητής  Αλέξιος Τζομπανάκης  


Περίληψη

   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια πρόταση οργάνωσης της πόλης της Χαλκίδας για την βιώσιμη ανάπτυξή της.  Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης καταγράφονται ανά θεματική ενότητα η υφιστάμενη κατάσταση της πόλης ως προς τα δίκτυα χρήσεων γης, κυκλοφορίας, δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, τους όρους δόμησης της και το πολιτιστικό της απόθεμα. Στο τέλος κάθε καταγραφής παρατίθεται η αξιολόγηση της εκάστοτε κατηγορίας, η  οποία στη συνέχεια θα αποτελεί βασικό εργαλείο σύνταξης της πρότασης. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο μέρος προτείνονται επεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αναδείξουν τα φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της. Οι  επεμβάσεις που προτείνονται εξασφαλίζουν την  βιώσιμη ανάπτυξη για ένα χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012