Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τσαγρή Γεώργιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα14/10/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Απόδοση σε αέριο σύνθεσης από αεριοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα λιγνιτών με βιομαζικά υλικά

Εξεταστική Επιτροπή:
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια Μηχ.Ο.Π.
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Σφακιωτάκης Στυλιανός, ΕΔΙΠ Μηχ.Ο.Π.

Περίληψη:
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής χρησιμοποιήθηκαν διαφόρων ειδών απόβλητα, καθώς και τα μίγματα τους με λιγνίτες, τα οποία υποβλήθηκαν σε  αεριοποίηση, προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση της διεργασίας, ο ρυθμός των αντιδράσεων, η αντιδραστικότητα κάθε δείγματος, καθώς και η θερμική τους συμπεριφορά με στόχο τη διερεύνηση της αποδοτικότητας τους για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Διεξήχθησαν πειράματα πυρόλυσης σε θερμοκρασία 600˚C σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης και θερμοβαρυτομετρική ανάλυση έως τους 1000 ˚C.

Κατά την αεριοποίηση, η σειρά αντιδραστικότητας των δειγμάτων ήταν η ακόλουθη: βαμβάκι>ηλίανθος>στέμφυλα>πευκοβελόνες>λιγνίτης Καρδιάς>λιγνίτης Αχλάδας. Ο μέγιστος ρυθμός αντίδρασης ήταν εντός του θερμοκρασιακού εύρους 860ºC- 940ºC. Την μέγιστη απόδοση παρουσίασε το βαμβάκι ((94%). Η απόδοση των Λιγνιτών Καρδιάς και Αχλάδας αυξήθηκε από 52% και 43%, αντίστοιχα, έως 70% και 53%, όταν αναμείχθηκαν με τα βιομαζικά υλικά σε αναλογία 50%. Η προσθήκη CaΟ επέδρασε θετικά στην απόδοση των δειγμάτων, η οποία προσέγγισε το 100%. Στα μείγματα, η προσθήκη μικρού ποσοστού  CaΟ 10% δεν μετέβαλλε την απόδοση τους, αυξάνοντας το ποσοστό του καταλύτη όμως σε 20-30%, η αντιδραστικότητα, καθώς και η απόδοση της αεριοποίησης αυξήθηκαν (72-91%). Επίσης, ο ρυθμος της αντίδρασης αυξήθηκε, καθώς το ποσοστό του καταλύτη μεταβλήθηκε στο 20 -30%.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012