Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΧΗΜΗΠΕΡ 2023

 

 

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΧΗΜΗΠΕΡ 2022

 

*

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΧΗΜΗΠΕΡ 2021

*

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2020

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2020

 

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2020

*

*

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2019

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2019

*

*

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2018

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2018

*

*

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2017

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2017

 

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 2017

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012