Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παρασκευή, 13-7-2018

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

Αντιστοιχήσεις Φοιτητών σε Φορείς

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2018 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΧΟΠ, υποβλήθηκαν συνολικά 4 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 28/6/2018 έως 2/7/2018.

 

H αίτηση της φοιτήτριας με ΑΜ 2012020076 απορρίπτεται, γιατί η φοιτήτρια έχει ξανασυμμετάσχει στο Πρόγραμμα κατά το παρελθόν.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις, τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια, επομένως γίνονται καταρχήν δεκτές.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχηση των φοιτητών σε φορείς με τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από την Σχολή.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012