Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Erasmus ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω νέους συναδέλφους, να επισκεφτώ τα εργαστήρια τους και να ενημερωθώ για τα ερευνητικά τους αντικείμενα και τις διεθνείς τους συνεργασίες. Θεωρώ ότι ως εμπειρία μου προσέφερε πολλά καθώς είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με ένα ξενόγλωσσο ακροατήριο, που εμφανίζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές από το αντίστοιχο δικό μας, τόσο στις γνώσεις που διαθέτει, όσο και στη μεθοδολογία που χρησιμοποίει για την εκπόνηση των εργασιών του. Ευχαρίστως θα συμμετέχω ξανά στο μέλλον και προτείνω ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή και άλλων  συναδέλφων στο πρόγραμμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012