Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μάνδη Σοφίας-Ραφαηλίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα07/09/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Σοφία – Ραφαηλία Μάνδη

Τίτλος: Κύτταρο Πολιτισμού: η δημιουργία ενός κέντρου πολιτισμού στην Έδεσσα
Title:Cultural Cell: the formation of a cultural center in Edessa

Τετάρτη 7 Σεπτέμβρη 2022, 11:00 π.μ.
Σχεδιαστήριο 1ου έτους ΑΡΜΗΧ, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής καθηγητής  Καθηγητής :  Τσάρας Γιάννης-Νίκο
Καθηγητής: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας
Επίκουρος Καθηγητής : Ρότσιος Δημήτριος 


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί την δημιουργία ενός κέντρου πολιτισμού στην Έδεσσα. Η πόλη περικλείεται από τρία βουνά και αναπτύσσεται πάνω σε βράχο με ανεμπόδιστη θέα στον κάμπο μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τον αστικό ιστό της διασχίζει ο ποταμός Εδεσσαίος, ο οποίος διακλαδίζεται σε διάφορα σημεία και καταλήγει στην δημιουργία των καταρρακτών στην νοτιοανατολική πλευρά του βράχου, οι οποίοι αποτελούν χαρακτηριστικό της πόλης και πόλος ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 

Παρόλο που στην Έδεσσα λαμβάνουν χώρα διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, οι δημοτικοί χώροι που διατίθενται προς φιλοξενία των δραστηριοτήτων-παραστάσεων περιορίζονται σε λίγους και ανεπαρκείς. Επιπλέον, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στεγάζεται προσωρινά, από το 2002, σε έναν χώρο που καταλαμβάνει έκταση μόλις 236 τ.μ. συνολικά, του κτιρίου του Κ.Α.Π.Η. Από τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων και σύγχρονων υποδομών για την φιλοξενία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της πόλης. 

Για την χωροθέτηση των παραπάνω αναγκαίων δομών επιλέγεται ο χώρος του Δημοτικού Σταδίου. Η ύπαρξη του στο κέντρο της πόλης αποτελεί ένα σαφές όριο, το οποίο διαχωρίζει τις επιμέρους λειτουργίες, πιο συγκεκριμένα του εμπορίου και του πιο τουριστικού τμήματος της πόλης, που περιλαμβάνει την παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι και το πάρκο των καταρρακτών και ταυτόχρονα δυσχεράνει την πρόσβαση από την μια περιοχή στην άλλη. Στην θέση αυτού προτείνεται η δημιουργία κέντρου πολιτισμού το οποίο προσφέρει πολλές και εναλλακτικές δυνατότητες παραστάσεων, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται η ενοποίηση των παραπάνω χωρικών ενοτήτων. Ταυτόχρονα, η πρόταση απαντά και στο ζήτημα της απουσίας κάποιου χώρου εκτόνωσης και πλατείας, σε αυτό το κομβικό σημείο της πόλης. 

    
Σχεδιαστική αφετηρία αποτέλεσαν τα φυσικά χαρακτηριστικά που βιώνει κάνεις στην Έδεσσα, δηλαδή το νερό και το έντονο φυσικό ανάγλυφο που περικλείει την πόλη, τα βουνά. Έτσι, η μορφή από το δέλτα του ποταμού μεταγράφεται στην κάτοψη του κτιρίου, και επιχειρείται η αναπαραγωγή της μορφολογίας του φυσικού περιβάλλοντος μέσω του καμπύλομορφου δώματος. Τέλος, το αίθριο που προκύπτει, αναπαριστά την πόλη και συγχρόνως αποτελεί πέρασμα από το πιο αστικό κομμάτι στο πιο φυσικό.

Abstract 

This thesis attempts to create a cultural center in Edessa. The town is surrounded by three mountains and is located on a rock, with an unimpeded view towards Thessaloniki. Its urban area is intersected by Edessaios river, which branches off in various places and ends up creating the waterfalls on the south-eastern side of the cliff. These waterfalls constitute the town´s landmark and play an important role in the development of the broader region.

Although various cultural events take place in Edessa, the municipal spaces available for hosting the activities-performances are limited to few and insufficient. In addition, the Public Library has been temporarily accommodated in a part of the building of care center for the elderly, since 2002, particularly in an area of 236sq.m. in total. It is therefore deemed necessary to create an appropriate and contemporary infrastructure to hold the town’s cultural activities.

The area of the Municipal Stadium is chosen to place all of the above necessary structures. Its existence in the center of the town constitutes a boundary, which divides the individual functions, in particular, the area of commerce and the touristic part of the town, which also includes the traditional district of Varosi and the waterfalls’ park, and simultaneously makes the access difficult from one area to the other. In its place, therefore, it is proposed to create a Cultural Center which will offer a wide and alternative range of performance opportunities, while integrating the above-mentioned spatial units. At the same time, the proposal also addresses the issue of the absence of a square, at this key point in the town.

The starting point for the design was the natural characteristics that one experience in Edessa, which are the water and the mountains. Thus, the form from the river delta is transferred to the plan of the building, and an attempt is made to reproduce the morphology of the natural environment through the curved roof. Finally, the resulting atrium represents the town and at the same time is a passage from the most urban part to the most natural.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012