Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

25
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καψάλη Ιωάννη-Ανάργυρου, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα25/07/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Μεταβολή της τιμής πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων και η συσχέτισή τους με άλλους δείκτες.

 

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

Επικ. Καθηγητής, Βαρουχάκης Εμμανουήλ (επιβλέπων)

Καθηγητής Γαλετάκης Μιχάλης

Επικ. Καθηγητής Γιώτης Ανδρέας

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Σκοπός της διπλωματικής είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην απόδοση των τιμών των πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων και η συσχέτισή τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Η ανάλυση θα βασιστεί σε στατιστικές μεθόδους ώστε να εξεταστούν τυχόν συσχετίσεις και κατά πόσο ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να ερμηνεύσουν την μεταβλητότητα στην απόδοση των τιμών των πολύτιμων και βασικών βιομηχανικών μετάλλων. Τα παρακάτω κεφάλαια θα επικεντρωθούν στο διοξείδιο του άνθρακα, στα μέταλλα γενικά, στην ιστορία τους και στις συσχετίσεις μεταξύ τους, κυρίως στον Ελλαδικό χώρο. Θα συζητήσουμε τη μεταβλητότητα των τιμών των μετάλλων και θα εστιάσουμε στις πραγματικές τιμές των μετάλλων με δεδομένα από το investing.com, με σκοπό την χρονική ανάλυση μεταβολών και προβλέψεων. Γίνεται ενδελεχής αναφορά στο θεωρητικό κομμάτι με σκοπό την κατανόηση βασικών εννοιών και την κατηγοριοποίηση των χρονοσειρών για περαιτέρω ανάλυσή τους. Θα χρησιμοποιηθεί το Tsaf (Time Series Analysis and Forecast), που μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε χρονοσειρές η γλώσσα προγραμματισμού Matlab. Συγκεκριμένα θα αξιοποιήσουμε τα μοντέλα πρόβλεψης

1) μοντέλο αυτοπαλινδρόμησης ΑR(p) (autoregressive model)

2) μοντέλο κινούμενου μέσου ΜΑ(q) (moving average model)

Θα αναφερθούμε στα μέταλλα: χαλκός , μόλυβδος , νικέλιο , κασσίτερος , ψευδάργυρος , αλουμίνιο καθώς και στη σχέση μεταξύ κάποιων από αυτών με το διοξείδιο του άνθρακα. Θα εισαχθούν δεδομένα από excel όπου θα φαίνονται οι συσχετίσεις κάποιων μετάλλων μεταξύ τους αλλά και με το διοξείδιο το άνθρακα καθώς και γραφικές παραστάσεις που θα δείχνουν τη συσχέτιση μεταξύ των πραγματικών τιμών με τις τιμές που προβλέψαμε για τα παραπάνω μοντέλα.

Λέξεις κλειδιά

Μέταλλα, Ελλάδα, Χρονοσειρές, Πρόβλεψη και ανάλυση χρονοσειρών, μοντέλο αυτοπαλινδρόμησης ΑR(p), μοντέλο κινούμενου μέσου MA(d), Μερική αυτοσυσχέτιση, λευκός θόρυβος, Τάση, εποχικότητα, Στασιμότητα,  αυτοσυσχέτιση, Pearson

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012