Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Άννας-Μαρίας Ζουρίδη, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα12/10/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Θέμα: Επίδραση της Προσθήκης Πλαστικών στις Ιδιότητες Ανόργανων Πολυμερών από Αλκαλική Ενεργοποίηση Αποβλήτων

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθητής  Κ. Κομνίτσας

2. Καθηγητής  Μ. Γαλετάκης 

3.  Δρ. Άννα Κρητικάκη , ΕΔΙΠ

 

Περίληψη:

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των ανόργανων πολυμερών που προκύπτουν από αλκαλική ενεργοποίηση αποβλήτων παρουσία πλαστικών ινών. Στην πειραματική διαδικασία για την σύνθεση των γεωπολυμερών επιλέχθηκαν ως στερεά συστατικά το τούβλο, ως απόβλητο κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) και η μεταλλουργική σκωρία ως βιομηχανικό παραπροϊόν. Το διάλυμα ενεργοποίησης που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από πυριτικό νάτριο (Na2SiO3) και υδροξείδιο του νατρίου (NaOH). Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση της συγκέντρωσης του διαλύματος και η θερμοκρασία θέρμανσης σε δοκίμια που παράγονται μόνο από αλκαλική ενεργοποίηση τούβλου ή σκωρίας. Η αντοχή σε θλίψη των παραγόμενων δοκιμίων ήταν ικανοποιητική για ενεργοποίηση με διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 8 Μ κ θερμοκρασία ωρίμανσης 80 °C. Στις συνθήκες αυτές μελετήθηκε η συν- αξιοποίηση τούβλου και σκωρίας. Οι τιμές της αντοχής σε θλίψη παρουσίασαν αύξηση με την προσθήκη της σκωρίας στο αρχικό μίγμα συγκριτικά με το ανόργανο πολυμερές μόνο από τούβλο. Η πρώτη ύλη που επιλέχθηκε για την μελέτη της επίδρασης της προσθήκης πλαστικών ινών ήταν μείγμα τούβλου και σκωρίας σε αναλογία 1:1 κ.β, με συγκέντρωση διαλύματος NaOH 8 M και θερμοκρασία ωρίμανσης 80 °C. Οι ίνες προέρχονται από πλαστικά μπουκάλια νερού και κόπηκαν σε δύο μήκη 4- 6 mm και 8- 10 mm, με πάχος 0,1- 0,13 mm και πλάτος μικρότερο τους ενός χιλιοστού. Η προθήκη πλαστικών ινών στο μίγμα πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά ποσοστά, 1 %, 2 % και 3 % κ.ό. Οδηγός για την σύγκριση αποτέλεσε δοκίμιο αναφοράς (control) που προήλθε από αλκαλική ενεργοποίηση των πρώτων υλών χωρίς τη χρήση πλαστικών ινών. Η αξιολόγηση έγινε με χρήση δοκιμών προσδιορισμού αντοχής. Προσδιορίσθηκε η αντοχή σε θλίψη των δοκιμίων, η οποία παρουσίασε μείωση μετά την προσθήκη των ινών. Αντιθέτως οι τιμές της αντοχής σε κάμψη ήταν ικανοποιητικές μετά την προσθήκη ινών μήκους 8- 10 mm. Συμπερασματικά η ανάμιξη τούβλου και σκωρίας κατά την αλκαλική ενεργοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε συν- αξιοποίηση αποβλήτων. Η προσθήκη ινών PET δεν επηρέασε σημαντικά τις ιδιότητες των ανόργανων πολυμερών, δείχνει όμως να έχει αρνητική επίπτωση στην αντοχή σε θλίψη. Αποτελεί όμως μια αρχική προσπάθεια για την συν- αξιοποίηση των τεράστιων ποσοτήτων πλαστικών που παράγονται και χρησιμοποιούνται καθημερινά και αποτελούν σημαντική πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012