Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

31
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αλεξάνδρας Φουταδάκη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως-Με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα31/10/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Διερεύνηση κατανομής ψευδαργύρου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της κεντρικής Κρήτης.

Εξεταστική Επιτροπή:
1. Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής (Επιβλέπων)
2. Καλλίθρακας - Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής
3. Σπανουδάκης Νικόλαος, Δρ., Ε.ΔΙ.Π.

 

Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια αποτίμηση των δεδομένων γεωλογικής και υδροχημικής έρευνας ιστορικά ιαματικών πηγών στην Κεντρική Κρήτη, με έμφαση στις πηγές που περιέχουν σχετικά αυξημένες τιμές ψευδαργύρου. Οι πηγές που μελετήθηκαν βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Λέντα (πηγή Λέντας) και γύρω από αυτήν (πηγή Κρότος, Κεφαλοβρύσια). Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα υδροχημικών αναλύσεων δειγμάτων υδάτων και από τις δύο περιόδους, τόσο κατά την χειμερινή αλλά και κατά την εαρινή περίοδο καθώς και ιστορικά καταγεγραμμένες μετρήσεις από την πηγή Λέντας.
Πέραν της μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων που μετρήθηκαν in situ και της γεωχημικής ανάλυσης των κύριων στοιχείων και στον ιχνοστοιχείων, με έμφαση στην κατανομή του ψευδαργύρου, στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν με όρια που έχουν τεθεί με διαχρονικά διάφορες οδηγίες και από διάφορους οργανισμούς και θεσμούς (π.χ. WHO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.) για τον καθορισμό π.χ. των ανώτατων τιμών συγκεντρώσεων συγκεκριμένων στοιχείων, ή/και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών κ.λπ. Με γνώμονα ότι το πόσιμο νερό είναι αυτό που συμβάλει στην κατανάλωση ποσότητας ψευδαργύρου μέσα στην ημέρα λήφθηκαν υπόψη τα όρια και όλοι οι περιορισμοί που έχουν τεθεί για την ημερήσια πρόσληψη του στοιχείου αυτού, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν και οι επιπτώσεις του ψευδαργύρου στο δέρμα ως μέσω επούλωσης παθήσεων.
Τα ύδατα των πηγών που μελετήθηκαν παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές. Στο σύνολο τους οι πηγές είναι κρύες, τα ύδατα στην πηγή Λέντας είναι ασβεστιό-χλωριούχο-νάτριο-καλιούχα, με τιμές ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) που επιτρέπουν το χαρακτηρισμό της πηγής ως ελαφρώς μεταλλική (TDS από 480 έως 520 mg/l), ενώ τα ύδατα στις πηγές Κρότος και Κεφαλοβρύσια είναι τύπου ασβεστιό-χλωριούχο-μαγνησιούχα, με τιμές ολικών διαλυμένων στερεών λίγο χαμηλότερο (TDS από 270 έως 330 mg/l). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η κατανομή του ψευδαργύρου, καθώς για την πηγή Λέντας η τιμή του στους θερινούς μήνες κυμάνθηκε μεταξύ 191 έως 199,68 μg/l, ενώ για τους χειμερινούς για την πηγή Λέντας κυμάνθηκε από 3,17 έως 10,12 μg/l, στα ίδια επίπεδα δηλαδή με τις πηγές Κρότος και Κεφαλοβρύσια που τιμή του ήταν μεταξύ 4,16 και 11,56 μg/l.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012