Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Γρένδα Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/11/2023 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γρένδας Γεώργιος

Αριθμός Μητρώου: 2016010006

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Σχεδιασμός και κατασκευή έντροχου ρομποτικού εκπαιδευτικού οχήματος

Τίτλος στα Αγγλικά: Design and implementation of an educational robotic vehicle

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Δοϊτσίδης Ελευθέριος, Επίκουρος καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Δημήτριος Ιψάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Πιπερίδης Σάββας, Ε.ΔΙ.Π.

 

Περίληψη

Η συνεχώς αυξανόμενη εισαγωγή ρομποτικών διατάξεων και διατάξεων STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει δημιουργήσει την ανάγκη ανάπτυξης εύχρηστων διατάξε- ων με χαμηλό κόστος και αυξημένες δυνατότητες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες πειραματισμού. Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η ανάπτυξη μιας έντροχης ρομποτικής πλατφόρμας, με χρήση ανοικτών εργαλείων και με μια προσέγγι- ση που βασίζεται στη τρισδιάστατη σχεδίαση και γρήγορη πρωτοτυποποίηση κατά τη φάση της ανάπτυξης και του σχεδιασμού. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες πλατφόρμες και τις σχετικές τεχνολογίες. Με βάση την πληροφορία που συλλέχθηκε, αναπτύχθηκε ένα ρομποτικό όχημα διαφορικής οδήγησης. Η συγκεκριμένη ρομποτική κατασκευή είχε ώς στόχο το μικρότερο δυνατό μέγεθος της συσκευής, το δυνατότε- ρο χαμηλό κόστος της, καθώς επίσης και η δομοστοιχειωτή (modular) κατασκευή του. Επίσης, βασικό απαιτούμενο της εργασίας αποτελεί η εγκατάσταση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα ROS 2 για τον έλεγχο και τη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία ρομποτικής στους φοιτητές του εργαστη- ρίου Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων, της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 1/11/2023

Ώρα: 9.30

 

Χώρος Εξέτασης: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012