Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Σαμαρά Ευαγγέλου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα01/11/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Τίτλος:Ανάκτηση του δημόσιου χώρου | 
Αστικός επαναπροσδιορισμός της Βάθη και αξιοποίηση των μοντέρνων μεσοπολεμικών θυλάκων της
Title:Recovery of public space |
Urban redefinition of Vathi and utilization of its modern interwar enclaves

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, 10.00 π.μ.
Σχεδιαστήριο 2ου έτους ΑΡΜΗΧ (Γ1.003), Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος 
Καθηγητής Δημήτριος Τσακαλάκης 

Περίληψη


   Η Βάθη αποτελεί σημαντικό τμήμα του μεσοπολεμικού ιστού των Αθηνών, διαθέτοντας μεγάλο αριθμό κτιρίων, τα οποία έχουν καταφανή ρόλο στην εικονογραφία της. Η εργασία στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό του αστικού χώρου, παράλληλα με το παρόν μοντέρνο μεσοπολεμικό δίκτυο, όπως αυτό προέκυψε από την ερευνητική εργασία. Επίσης, σκοπός είναι η περιοχή να χαρακτηριστεί ξανά ως τόπος συνάθροισης των κατοίκων και να αλλάξει από κυκλοφοριακό κόμβο σε ενοποιητικό στοιχείο.
   Η μελέτη αφορά το σύνολο της Βάθη, ενώ επίσης επιλέχθησαν τρία σημεία για περαιτέρω σχεδιαστική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, είναι η πλατεία Βάθη, το πάρκο Τράιμπερ και ο κενός χώρος έναντι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου θα τοποθετηθεί κτιριακή δομή. Η επιλογή αυτών των κομβικών σημείων αποσκοπεί στη μελέτη και διαχείριση όλων των κλιμάκων σχεδιασμού. 
   Ο παλαιός λαϊκός χαρακτήρας της Βάθη δεν υφίσταται πλέον και η περιοχή ανάγεται σε συγκοινωνιακό κόμβο και είσοδο για την Αθήνα. Εντούτοις, η πρόταση ανάπλασης επαναπροσεγγίζει τον αστικό χώρο και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία της Βάθη. 
   
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012