Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κατσανεβάκη Ευαγγέλου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα01/11/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ


Τίτλος:“ΑΛΛΗΛΟ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΒΛΥΧΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ”

Τitle:“INTERSECTIONS BETWEEN AUTOPOIETIC AND CONTROLLED LANDSCAPES IN VLYCHA, ELEUSIS”

Τετάρτη 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, 11.00 π.μ.
Σχεδιαστ. 3ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καραμανέα Παναγιώτα (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χτζησάββα Δήμητρα 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις συνθήκες που επικρατούν στις βιομηχανοποιημένες ακτογραμμές της Δυτικής Αττικής προσεγγίζοντας το τοπίο που αναπτύσσεται στον όρμο Βλύχα του Ελευσινιακού κόλπου. Η Ελευσίνα χαρακτηρίζεται ως ένα τοπίο συνύπαρξης πολλαπλών αντιθέσεων, καθώς οι επιταχυνόμενες μεταβολές στην οικονομική ανάπτυξή της πόλης, δημιούργησαν ένα παλίμψηστο βιομηχανικής δραστηριότητας. Ο όρμος Βλύχα χωροθετείται στον νότιο-δυτικό τμήμα της Ελευσίνας, ένα τοπίο όπου τα όρια μεταξύ αστικού(οργανωτικού) και φυσικού(αυτοποιητικού) τοπίου τίθεται υπό συνεχείς επαναπροσδιορισμούς, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται 
ποικίλα φαινόμενα οικολογικής υποβάθμισης ,περιβαλλοντικής και νοητικής. Κύρια στόχευση της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη μίας συνθετικής 
διαδικασίας της συμπερίληψης. Εξετάζοντας τα εδάφη των μη ανθρώπων και 
τους κοινωνικούς δρώντες που συνυπάρχουν στην περιοχή, επιχειρείται η 
δημιουργία ενός δυνητικά μεταβαλλόμενου τοπίου, ενός αυτο-ποιητικού 
οικοσυστήματος, στην απόπειρα επανεύρεσης των τρόπων κατοίκησης με τη 
γη και την ετερότητα. Στον αντίποδα των επιταχυνόμενων ρυθμών ανάπτυξης 
που ορίζει η νεωτερικότητα, συνθέτονται εδάφη και ενεργήματα που ευνοούν 
την ανάπτυξη των μη ανθρώπων, επαναπροσδιορίζουν τις μεθόδους 
παραγωγής ενέργειας, και αναδεικνύουν την ανάγκη διατήρησης της 
ποικιλομορφίας στο μητροπολιτικό τοπίο, ανασχηματίζοντας τις έννοιες 
κοινωνία- κοινωνικό και τη διάκριση φύση- πολιτισμός.

Abstract

The current thesis examines the conditions in the industrialized coastlines of Western Attica, approaching the landscape that evolves in the cove of Vlycha of the Gulf of Elefsina. Elefsina is defined as a landscape of multiple contrasts, as the accelerated shifts in the city's economic development have created a palimpsest of industrial activity. Vlycha Cove is located in the south-western part of Elefsina, a landscape where the boundaries between urban (organizational) and natural (autopoietic) landscapes are constantly being redefined, while at the same time various phenomena of ecological, environmental and mental degradation. The thesis' main objective is to develop a design
process of inclusion. By examining the territories of non-human and 
the social Actors that cohabit in the area, it is attempted to 
to create a potentially shifting landscape, a auto-poetic 
ecosystem, in an attempt to reinvent the ways of inhabitation by 
earth and otherness. Against the backdrop of accelerating rates of economic growth 
defined by modernity, territories and agents are composed that favor 
the development of non-humans, redefine the methods 
energy production, and highlight the need to preserve 
diversity in the metropolitan landscape, reshaping the concepts of 
social-societal and the nature-culture distinction.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012