Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαρκομιχελάκη Χρυσάνθης- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα01/11/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Τίτλος:ΥΔΡΟΦΟΒΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΨΑΜΜΙΤΩΝ 


Title:HYDROPHOBIC STABLE NANOCOMPOSITE MATERIALS FOR THE PROTECTION OF LIMESTONE AND SANDSTONE. 

 

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, 12.00 μ.μ. 

Αίθουσα Κ4 


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παγώνα -Νόνη Μαραβελάκη  

Καθηγητής: Προβιδάκης Κωνσταντίνος  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Σταυρουλάκη Μαρία 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από τους αρχαιοτάτους χρόνους, η ανθρώπινη δημιουργικότητα, χρησιμοποίησε τους λίθους για να καλύψει τις βασικές στεγαστικές ανάγκες του. Στο πέρασμα του χρόνου οι λιθόκτιστες κατασκευές εξελίχθηκαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κατασκευών (κατοικίες, ναοί, αμυντικά έργα, τεχνικά έργα). Οι λιθόκτιστες κατασκευές έχουν υποστεί φθορές που οφείλονται στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και στην έλλειψη συντήρησης. Η φθορά των λίθων των δομικών επιφανειών είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο που οφείλεται σε φυσικές, χημικές, βιολογικές, κλιματολογικές και ανθρωπογενείς επιδράσεις που απομειώνουν την αντοχή των μηχανικών ιδιοτήτων τους (πυκνότητα, συνοχή) . Η παράταση της διάρκειας ζωής, καθώς και της ανθεκτικότητας των δομικών υλικών στους εξωγενείς παράγοντες, αποτελεί τον κύριο στόχο της αποκατάστασης της συνοχής των φυσικών λίθων μέσω της στερέωσης και της αποτροπής της αποσάθρωσης. Η τεχνολογική εξέλιξη συμβάλει στη βέλτιστη διαχείριση των φθορών που προκύπτουν από τη δράση των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων . Οι σύγχρονες τεχνικές και η νανοτεχνολογία γίνονται αρωγοί στην έρευνα για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των δομικών υλικών καθώς και των υλικών προστασίας αυτών, που προορίζονται για τον τομέα της συντήρηση δομικών κατασκευών . Στην παρούσα ερευνητική εργασία, βασιζόμενοι στο ιστορικό και επιστημονικό υπόβαθρο, εμβαθύνονται οι διεργασίες της φθοράς και εξετάζεται πειραματικά η δράση και η επιρροή των υδρόφοβων νανοϋλικών στις μηχανικές ιδιότητες των λίθων Η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της συμβατότητας των σύγχρονων τεχνικών με νανοϋλικά με λίθινες επιφάνειες, στοχεύοντας στην ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων και της υδροφοβικότητας του λίθου, συμβάλλοντας στη διατήρηση των αξιόλογων λιθόκτιστων κατασκευών . Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ασβεστόλιθος αλφάς και ο ψαμμίτης, καθώς είναι υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως ως δομικά στοιχεία σε πληθώρα κατασκευών και επομένως η βελτίωση της αντοχής τους είναι σημαντική στο πεδίο της συντήρησης της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στα πλαίσια της μελέτης, πραγματοποιούνται δοκιμές με διακριτή επάλειψη πέντε υδρόφοβων νανοσύνθετων υλικών (SurfaPore FX WB, LUDOX® HS-30, TEGOSIVIN® HE 328, WACKER SILICONES - SILRES® BS OH 100, CALOSIL IP-25) σε δοκίμια ασβεστόλιθου(αλφά) και ψαμμίτη ώστε να εκτιμηθεί η συμπεριφορά του επαλειφόμενου υλικού σε υποστρώματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σύσταση και πορώδες. Στη λήξη της πειραματικής διαδικασίας, τα αποτελέσματα των δοκιμών συγκρίνονται ώστε να διατυπωθούν ασφαλή συμπεράσματα για την συμπεριφορά των εξεταζόμενων υδρόφοβων υλικών. 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012