Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μπαρνασά Σωτηρίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα01/11/2023 13:00 - 12:58

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΡΝΑΣΑΣ

Τίτλος:Σχεδιασμός επανάχρησης και επανένταξης της εγκαταλελειμμένης οινοπνευματοποιίας Βότρυς στα Σεπόλια Αθηνών.
Title:Reuse and rehabilitation design of the abandoned 
Botrys distillery, at Sepolia, Athens.

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, 13.00 μ.μ.
Σχεδ. 2ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης
Επίκουρος καθηγητής Κακάβας Σπυρίδων
Επικουρος Καθηγητής Κεφαλογιάννης Νεκτάριος


Περίληψη

Το αντικείμενο μελέτης είναι το εγκαταλελειμμένο οινοπνευματοποιείο Βότρυς στα Σεπόλια Αττικής. Μελετάται η ιστορία και οι επιμέρους χρήσεις που στεγάζονταν στους χώρους του. Εκπονείται μελέτη επέμβασης στο βιομηχανικό κέλυφος, με στόχο η επανάχρηση να μπορέσει να δράσει ευεργετικά στον υποβαθμισμένο αστικό των Σεπολίων. Βασικό ζητούμενο είναι και η διατήρηση της μνήμης του πρώην εργοστασίου, το οποίο αποτελεί πολιτισμικό κειμήλιο και τοπόσημο της περιοχής. Η χρήση που έχει επιλεχθεί είναι το κοινοτικό κέντρο, προκειμένου να παρέχονται καταπραϋντικές υπηρεσίες για τους κατοίκους, αλλά και εναύσματα πολιτισμικής και εκπαιδευτικής φύσης. Ακόμα έχουν αναγνωριστεί και ορισμένες προβληματικές ζώνες του πλησίον αστικού ιστού στις οποίες προτείνονται λύσεις ώστε να συμπληρωθεί επαρκώς το αστικό κενό που άφησε πίσω του το εργοστάσιο.

Abstract

The subject of this design thesis is the abandoned Botrys distillery in Sepolia, Athens. We study the history and individual uses that were housed in its premises. An intervention design has been prepared for the abandoned industrial shell, with the aim of reusing it to be able to have a beneficial effect on the downtrodden citizens of Sepolia. A key issue is the preservation of the memory of the former factory, which is a cultural heritage and landmark of the area. The use that has been chosen is that of a community center, in order to provide supportive services for the residents, but also cause for cultural and educational cultivation. Some problematic areas of the nearby urban fabric have also been identified, in which solutions are proposed in order to adequately fill the urban void left behind by the factory.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012