Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Πετίδη Ανδρόνικου Δημητρίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα01/11/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΠΕΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Τίτλος:Ένα οινοποιείο σταθμός στο Δερβένι Κορινθίας
Title:A winery station in Derveni Corinthias 

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, 13.00μμ
Σχεδ.3ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Ιωάννης (επιβλέπων)
Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης  
Επίκουρος Καθηγητής Ρότσιος Δημήτριος

Περίληψη
 
Εισαγωγικά 
Στο πλαίσιο της ερήμωσης του Δερβενίου η δημιουργία ενός οινοποιείου έρχεται να ανατρέψει αυτή τη συνθήκη και να επαναφέρει τις αξίες που έχει ο εν λόγω τόπος. 
Έπειτα από βιωματική και βιβλιογραφική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η μελέτη του οινοποιείου καλείται να απαντήσει στα εξής ζητήματα: 


•Ένταξη (τοπιακή-αστική) 
•Κοινωνία – Οικονομία – Τουρισμός 
•Πολιτισμός - Αναψυχή 
•Αρχιτεκτονική Σύνθεση 
•Λειτουργική Σύνθεση και γραμμή παραγωγής  
 

Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του Δερβενίου  (20 λεπτά από το Αίγιο).  Είναι προσβάσιμο  άμεσα από την Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών και παλαιά εθνική οδό. Σχεδιάστηκε ως κτίριο πολιτισμού και εκθέσεων , παραγωγής  και αποθήκευσης. Έχει εμβαδόν κάλυψης 515 τ.μ. και επιπλέον εμβαδόν σε χώρους παταριών και υπογείων. 
 
Το κτίριο που προκύπτει συνδυαστικά των παραπάνω αποτελεί  τοπόσημο της ευρύτερης περιοχής με ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδυάζει λειτουργίες και δραστηριότητες για ένα ευρύ κοινό. Ένα τοπόσημο το οποίο βρίσκεται στο ίχνος του σιδηροδρομικού σταθμού Δερβενίου Κορινθίας και στο παλαιό σιδηροδρομικό δίκτυο, καλείται να προσδώσει λίγη από την αίγλη που γνώρισε κάποτε ο τόπος κατά την εποχή της σταφίδας.  
 
Ένταξη 
Η χωροθέτηση του οινοποιείου δεν οριοθετείται αυστηρά, αφού η περιοχή του εγκαταλελειμμένου δικτύου έχει καταπατηθεί καιρό τώρα από άναρχη και αυθαίρετη δόμηση. Για τα αυθαίρετα αυτά κτίρια έχει ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια ένταξης από το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης. Ο σχεδιασμός ένταξης που προτείνεται, είναι εμπνευσμένος από την έννοια της ροής. Με τον όρο Ροή χαρακτηρίζεται γενικά οποιαδήποτε παρατηρούμενη συνεχόμενη κίνηση μορφής της ύλης στο χώρο. Στην επέμβαση αυτή αποκρυσταλλώνεται η ροή από τις ράγες του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ παράλληλα εμπεριέχεται η ροή του οίνου αλλά και η ροή του πληθυσμού γύρω από αυτό. 
 
Κοινωνικά-Οικονομικά 
Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν αγρότες, με κύρια ενασχόληση το αμπέλι και την ελιά. Αφού το ελαιοτριβείο και τα σταφιδεργοστάσια έκλεισαν, αυτή η τέχνη παραμερίστηκε και το Δερβένι εξελίχθηκε σε παραθεριστικό θέρετρο. Η δημιουργία, λοιπόν, ενός οινοποιείου αποτελεί στροφή στην παραδοσιακή ενασχόληση με το αμπέλι ενώ παράλληλα δημιουργεί έναν πόλο έλξης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  
 
Πολιτισμός- Αναψυχή 
Η εμπειρία της επίσκεψης, εκτός από τη δυνατότητα πρόσβασης στου χώρους παραγωγής, εμπλουτίζεται με το μουσείο οίνου-τοπικής ιστορίας, τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο γευσιγνωσίας και από το wine bar . 
  


Αρχιτεκτονική Σύνθεση 
Το κτίριο ακολουθεί την παραδοσιακή μορφή των κτιρίων της περιοχής μετουσιωμένο σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό κτίριο. Τα υλικά που επιλέγονται είναι το μέταλλο, το ξύλο, η πέτρα, το γυαλί και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο υπέργειο τμήμα ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι μεταλλική κατασκευή, και στο υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλάκες zoellner). Η ιδέα είναι εμπνευσμένη από την οντότητα του τρένου. Αυτό αποτυπώνεται με τη  μορφή ροής στα αναλημματικά τοιχία και τη δομή του αμπελώνα καθώς και στα υπόγεια του οινοποιείου, ενώ το κτίριο εξ όψεως παρουσιάζεται το ίδιο σαν τρένο (γραμμικότητα, επαναληψιμότητα πλήρες-κενού=βαγόνια). 
 
Λειτουργική Σύνθεση 
Η σύνθεση αποτελείται από τοπιακό (αμπελώνας και ένταξη κατοικιών) και κτιριακό σχεδιασμό. Το κτίριο σχεδιάστηκε για να είναι προσβάσιμο για το κοινό από την Ανατολική όψη του και για το προσωπικό από την Δυτική όψη του, δημιουργείται μια υπόγεια, (μονής διέλευσης) διαμπερής, πρόσβαση, που οδηγεί στη στάθμη του πρώτου υπογείου (parking εργαζομένων και φορτοεκφόρτωση). Η κτιριακή σύνθεση αποτελείται από 4 επίπεδα. Τα δύο υπόγεια που  αφορούν το κομμάτι της παραγωγής του οίνου (από την παραλαβή μέχρι την εμφιάλωση) και μεγάλο τμήμα της γευσιγνωσίας. Το ισόγειο που αποτελείται από την είσοδο και τον εκθεσιακό χώρο-μουσείο του τόπου & του οίνου και τον όροφο συγκροτούν το wine bar και το πωλητήριο με τα κρασια


Abstract 

Quotation marks
In the context of the desolation of Derveni, the creation of a winery comes to overturn this condition and restore the values of the place in question. After experiential and bibliographic research, it was found that the study of the winery is called upon to answer the following questions:


• Integration (local-urban)
• Society – Economy – Tourism
• Culture - Recreation
•Architectural Design
• Functional Composition and production line
 

The building is located in the area of Derveni (20 minutes from Aigio). It is directly accessible from the New Corinth-Patra National Road and the old national road. It was designed as a building of culture and exhibitions, production and storage. It has a coverage area of 515 sq.m. and additional area in attics and basements.
 
The building resulting from the combination of the above is a landmark of the wider area with particular importance, as it combines functions and activities for a wide audience. A landmark located in the footsteps of the Derveni Corinthia railway station and the old railway network, is called upon to lend some of the glamor that the place once knew during the raisin era.
 
Integration
The location of the winery is not strictly demarcated, since the area of the abandoned network has long been encroached upon by anarchic and arbitrary construction. For these arbitrary buildings, an integration effort has already been started by the Municipality of Xilokastro Eurostini. The proposed integration design is inspired by the concept of flow. The term "Flow" generally describes any observed continuous movement of matter in space. In this operation, the flow from the rails of the railway network is crystallized, while at the same time the flow of wine and the flow of the population around it are included.
 
Socio-Economic
The first inhabitants of the area were farmers, with vines and olives as their main occupation. After the olive mill and raisin factories closed, this art was put aside and Derveni developed into a holiday resort. Therefore, the creation of a winery is a shift in the traditional occupation with the vine while at the same time creating a pole of attraction for alternative forms of tourism.
 
Culture - Recreation
The experience of the visit, in addition to the possibility of access to the production areas, is enriched by the wine-local history museum, the specially designed tasting area and the wine bar.
 
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012