Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Αρώνη Αθανασίου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/11/2023 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αθανάσιος Αρώνης

Τίτλος:«Αμιγώς ξύλινα κτίρια μεγάλης κλίμακας: Η αναγέννηση των ξύλινων κατασκευών
Title:«Mass timber large scale buildings: The renaissance of wooden construction”

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, 15.00 μ.μ.
zoom

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Τσάρας (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρουλάκη Μαρία 


Περίληψη

Το ξύλο αποτελεί κατασκευαστικό υλικό για την ανθρωπότητα από τα προϊστορικά χρόνια. Ήδη οι πρώτες μόνιμες κατοικίες είναι κτίσματα που κυριαρχεί το ξύλο ως βασικό υλικό δόμησης, σε συνδυασμό με λάσπη, πέτρα κ.α. Με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι κατασκευές κατευθύνθηκαν περισσότερο προς νέα υλικά, για να καλύψουν τα αντικειμενικά μειονεκτήματα που έχει η χρήση του ξύλου, όπως η διάβρωση από την υγρασία και η μικρή αντοχή σε φωτιά. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι αναθεωρημένες κατασκευαστικές ανάγκες της βιομηχανικής επανάστασης, όπως η γεφύρωση μεγάλων ανοιγμάτων και η απαίτηση για στήριξη μεγαλύτερων-ψηλότερων κατασκευών. Σήμερα, τα επικρατέστερα υλικά κατασκευής είναι το σκυρόδεμα και το μέταλλο, υλικά που κυριαρχούν στο δομημένο περιβάλλον με αναφορά σε όλους τους τύπους κτιρίων. Πλέον όμως, μπορούμε με το ξύλο και την τεχνολογία που διαθέτουμε να δημιουργήσουμε κτίρια ίδιων ή ακόμα και καλύτερων προδιαγραφών από αυτά.
Αναφέροντας τον όρο «ξύλινα κτίρια», κατά κύριο λόγο, δημιουργούνται εικόνες κτιρίων μικρής κλίμακας, όπως καλύβες, σαλέ κ.λπ. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχουν κάνει την εμφάνιση τους κτίρια μεγάλης κλίμακας αμιγώς κατασκευασμένα από ξύλο (masstimberconstruction). «Κτίρια μεγάλης κλίμακας» χαρακτηρίζουμε κτίρια τα οποία είτε εκτυλίσσονται σε πολλούς ορόφους, είτε έχουν μεγάλο όγκο ή έκταση όπως ένα πολιτιστικό κέντρο. Η αμιγώς ξύλινη κατασκευή σημαίνει κατά βάση, την υλοποίηση του φέροντα οργανισμού αποκλειστικά από ξυλεία και σε κάποιες περιπτώσεις την ενίσχυση αυτού με μεταλλικά στοιχεία. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της επεξεργασίας που δέχονται οι επιφάνειες ξύλου και λόγω της  συνδεσμολογίας η οποία εφαρμόζεται στην κατασκευή. Προφανώς, η διαδικασία κατασκευή ενός κτιρίου αμιγώς από ξύλο δεν αποτελεί αυτοσκοπό ή την αναζήτηση μιας πρωτοπόρας ιδέας, αλλά έχει μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο κατασκευής και στο περιβάλλον. Η κατασκευή αποτελείται από πολλές προκατασκευασμένες επιφάνειες ξύλου που έρχονται στο εργοτάξιο κατευθείαν από το εργοστάσιο και συναρμολογούνται επιτόπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλη η διαδικασία να γίνεται πιο γρήγορα, με περισσότερη ασφάλεια, με λιγότερη ρύπανση και με πολύ λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και απόβλητα, συγκριτικά με ένα εργοτάξιο ενός κτιρίου από σκυρόδεμα ή μέταλλο. Τέλος, έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν εκατοντάδες ξύλινα κτίρια μεγάλης κλίμακας, κάποια υλοποιημένα, κάποια υπό κατασκευή, το 2023, κυρίως στις Η.Π.Α και σε χώρες της βόρειας Ευρώπης. 
    Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από αυτή την «νέα» προσέγγιση στην κατασκευή ενός κτιρίου είναι αν όντως έχει νόημα να αλλάξει όλη η κατασκευαστική λογική που πρωταγωνιστεί εκατοντάδες χρόνια, σε όλων τον κόσμο. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να αναλυθούν διάφοροι παράγοντες που αφορούν τα αμιγώς ξύλινα κτίρια μεγάλης κλίμακας. Αναλύοντας, εκτενώς, όσες περισσότερες πτυχές τις κατασκευής είναι εφικτό, ξεκινώντας από τα βασικά που είναι η ωμή δομή ενός κορμού, μέχρι και τις τεχνικές οι οποίες έχουν εφευρεθεί για να μειωθούν ή έστω να είναι ελεγχόμενα τα αρνητικά του υλικού, θα δημιουργηθεί μια γενική εικόνα ώστε με όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες να αξιολογηθεί συνολικά αυτή η νέα μορφή κατασκευής. Τέλος, χρειάζεται να γίνει κατανοητή η κατασκευαστική δομή και η διαδικασία με την οποία κατασκευάζονται τα συγκεκριμένα έργα και παράλληλα να διερευνηθεί πόσο ασφαλής είναι ένας ξύλινος φέροντας οργανισμός σε κτίρια τέτοιας κλίμακας σε σχέση με το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012