Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ζαχαράκη Μιχαέλας κ.Τζιρβελάκη Σοφίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ4 - Κτίριο Γ4
Ώρα01/11/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΜΙΧΑΕΛΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗ

Τίτλος:Η στέγαση της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα από την ίδρυση 
του ελληνικού κράτους έως τις μέρες μας
Αρχιτεκτονικές και τυπολογικές διερευνήσεις

Title:The housing of Justice in Greece from the establishment 
of the greek state to the present days
Architectural and typological researches

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, 16.00 μ.μ.
Αίθουσα Γ4.0.01

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Επίκουρος Καθηγητής Νεκτάριος 
Επίκουρος Καθηγητής Ρότσιος Δημήτρης 

Περίληψη

Η στέγαση της Δικαιοσύνης ήταν ανέκαθεν ένας σημαντικός φορέας ιδεών, θεσμών και αντιλήψεων. Τα Δικαστικά Μέγαρα καταδεικνύουν έμμεσα την άρρηκτη σχέση αρχιτεκτονικής και εξουσίας. Οι συμβολισμοί τους, ήδη από τον 19ο αιώνα, επιτεύχθηκαν με ποικίλους τρόπους, με έναν από αυτούς να είναι η επιλογή της θέσης τους στον αστικό ιστό της πόλης. Συχνή είναι και η θεία αναφορά της ανθρώπινης δικαιοσύνης, η οποία συνειρμικά ανακαλείται κατά την απονομή της.
Σκοπός της εργασίας είναι η τεκμηρίωση καθώς και η αρχιτεκτονική, τυπολογική και μορφολογική εξέταση των Δικαστικών Μεγάρων στην Ελλάδα, των δημόσιων κτηριών με τον σημαντικότερο αστικό συμβολισμό, από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους (1834) μέχρι το 2000.
Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν υλοποιημένα Δικαστικά Μέγαρα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως το 2000 σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, τα οποία κτίσθηκαν εξ΄αρχής για αυτόν τον σκοπό χωρίς να αποτελούν μετασκεύες υφισταμένων κτηρίων. Συγκεκριμένα μελετώνται δέκα Δικαστικά Μέγαρα, τα οποία συγκροτούνται σε δύο επιμέρους ενότητες με χρονολογική τομή τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο οποίος στάθηκε αφορμή για αναθεωρήσεις σε αρχιτεκτονικό και αστικό πεδίο. Στην πρώτη ενότητα (πριν τον Β’ ΠΠ) αναλύονται τα Δικαστικά Μέγαρα Ναυπλίου, Κορίνθου, Πάτρας και Τρίπολης, ενώ στην δεύτερη ενότητα (μετά τον Β’ ΠΠ) τα Δικαστικά Μέγαρα Λάρισας, Λιβαδειάς, Αθηνών/Άρειος Πάγος, Θήβας, Αιγίου και Τρικάλων.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012