Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Πινήρου Παναγιώτου -Χρυσοβαλάντου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα01/11/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Πινήρος Παναγιώτης Χρυσοβαλάντης

Τίτλος:Φυσικός και Τεχνητός φωτισμός στο εσωτερικό των Μουσείων: 
Μία Σχέση Συνύπαρξης 
Title:Νatural and artificial lighting in the interior of the museums: a relationship of coexistence

Τετάρτη   1 Νοεμβρίου 2023, 11.00 π.μ.
Σχεδ. 2ου ετους

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη  Καθηγητρια Μανδαλάκη Μαρία(επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Γιαννης Νίκος
Επίκουρος Καθηγητής Ονομα Κακάβας Σπυρίδων

Περίληψη

Για την αρχιτεκτονική και ως επακόλουθο και για τον  άνθρωπο το φως (Φυσικό και Τεχνητό) αποτελεί ένα συνθετικό εργαλείο με το οποίο μπορεί ένας χώρος να ικανοποιήσει λειτουργικές αλλά και αισθητικές ανάγκες.  Φυσικό και Τεχνητό φως αξιοποιούνται συνδυαστικά σε έναν χώρο, ωστόσο δίνεται περισσότερη έμφαση και ενδιαφέρον στον φυσικό φωτισμό και τις λειτουργίες του.
     Παρατηρώντας τα χρώματα και τις υφές που δημιουργεί ο τεχνητός φωτισμός σε έναν εκθεσιακό χώρο, δημιουργήθηκε η απορία πως σχετίζεται με τον φυσικό φωτισμό όντας έντονο στοιχείο της αρχιτεκτονικής και σε τι βαθμό πλέον με την αύξηση της τεχνολογίας θεωρείται σημαντικός. Επιπλέον, ο τεχνητός φωτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των βασικών αξόνων σχεδιασμού ενός αρχιτεκτονήματος και ειδικά ενός χώρου που προβάλει εκθέματα και υποδέχεται καθημερινά επισκέπτες. Επομένως αναλύεται και εξετάζεται η σχέση συνύπαρξης του φυσικού με τον τεχνητό φωτισμό και η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του τεχνητού, μέσω κάποιων συνθετικών εργαλείων συγκεντρωμένων από έρευνες και γνωστά κτίρια μουσείων. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012