Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Νοε

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Σμπώκου Μάριου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα14/11/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Σμπώκος Μάριος

Τίτλος:“ Ανάπτυξη Ψηφιακού εργαλείου στρατηγικής προσέλκυσης και ένταξης Ψηφιακών Νομάδων: Ταυτότητα, παράμετροι μετάβασης και ικανότητα μετοίκισης στον τόπο προορισμού ”

Title: “Development of Digital Tool for Attracting and Integrating Digital Nomads: Identity, transition Parameters, and Capability to Relocate to the Destination Place.”

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθηγήτρια Γεροπάντα Βασιλική (επιβλέπουσα)

Αναπλ. Καθηγητής Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης

Επικ. Καθηγήτρια Καραγιάννη Άννα

Περίληψη

Αυτή η διπλωματική εργασία ασχολείται με το κοινωνικό φαινόμενο των ψηφιακών νομάδων, τη δυνατότητα των Π.Ε. Χανίων και Ηρακλείου να τους προσελκύσουν και την παρουσίαση ενός ψηφιακού εργαλείου στρατηγικής ένταξης τους σε αυτές. Ο όρος Digital Nomad (DN) (ψηφιακοί νομάδες) περιγράφει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής, δουλεύοντας από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και όχι πίσω από ένα γραφείο. Ταξιδεύουν συχνά κα δεν έχουν κάποια μόνιμη βάση. Δηλαδή πραγματοποιούν βραχυχρόνια διαμονή σε ένα τόπο. Είναι θεμιτό να αντιμετωπιστούν ως τουρίστες με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα και να αξιοποιηθούν καταλλήλως για την οικονομική στήριξη του τουρισμού. Αρχικά γίνεται μια έρευνα πάνω στο κοινωνικό προφίλ των ψηφιακών νομάδων για τον τρόπο ζωής τους, τις διαθέσεις και τις επιλογές τους, καθώς και για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν μια περιοχή για να κατοικήσουν βραχυπρόθεσμα ή σε ορισμένες περιπτώσεις μακροπρόθεσμα, με σκοπό τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Συγχρόνως, η στατιστική έρευνα σε ομάδες ψηφιακών νομάδων αναδεικνύει τη διάθεσή τους για μια πιο μακροπρόθεσμη διαμονή που δημιουργεί ερωτήματα περί της ένταξης αυτών στις παραπάνω περιοχές. Στη συνέχεια, γίνεται μια ανάλυση του γεωγραφικού χώρου της Κρήτης εστιάζοντας στους δυο μεγάλες Περιφερειακές ενότητές της, τα Χανιά και το Ηράκλειο. Συλλέγονται κάποια στοιχεία δημογραφικά, γεωμορφολογικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά, ενώ επίσης εντοπίζονται τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία σε όλη την επικράτειά τους. Έπειτα, αξιολογούνται τα δεδομένα που δίνει η γεωγραφική αποτύπωση των νομών και με βάση αυτά ακολουθείται μια στρατηγική ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος των νομών με τη διοχέτευση ψηφιακών νομάδων σε όλες τις περιοχές τους. Στην τρίτη φάση της εργασίας γίνεται η δημιουργία μια εφαρμογής (DNVisor) συνδυάζοντας τις ανάγκες των DΝ και τις στρατηγικές ενίσχυσης των νομών. Ουσιαστικά γίνεται ένας συγκερασμός των απαιτήσεων και προσωπικών επιθυμιών των DΝ που θέλουν να επισκεφτούν την Κρήτη, με τις παροχές και τη δυναμικότητα που έχουν οι περιοχές των νομών αυτών στο χώρο της φιλοξενίας. Η παραχθείσα εφαρμογή βασιζόμενη σε στοχευμένες ερωτήσεις προσπαθεί να βοηθήσει κάθε ψηφιακό νομά ξεχωριστά που επιλέγει να κατοικήσει βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στην Κρήτη δίνοντας μια πιο προσωποποιημένη επιλογή διαμονής, ώστε να είναι ταιριαστή στις προτιμήσεις του χρήστη και στο δικό του τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα προσπαθεί να βοηθήσει και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος σε περιοχές που το έχουν ανάγκη εποχιακά στην Κρήτη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012