Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Καλαϊτζίδη Νικολάου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα02/11/2023 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Τίτλος:“Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας ως εργαλείο ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής στον αστικό σχεδιασμό.”

Τitle:“New Augmented reality tools to enhance social participation in urban planning.”

Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2023, 17.00 μ.μ.
Πλατεία Ελενας Βενιζελου 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης  (επιβλέπων)
Καθηγητής Ουγγρίνης Κωσταντίνος Αλκέτας 
Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Γεροπάντα 


Περίληψη
Σε συνέχεια της ερευνητικής εργασίας με τίτλο “Η κοινωνική συμμετοχή μέσω AR στο αστικό σχεδιασμό” δημιουργήθηκε μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που σκοπό έχει να μελετήσει την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών ευρημάτων. Ο βασικός στόχος της εφαρμογής είναι να αναπτυχθεί ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού και επικοινωνίας μεταξύ σχεδιαστών και κατοίκων. Η εφαρμογή μελετάται σε τρία στάδιο, το πρώτο στάδιο έχει σκοπό να εξοικειώσει τον χρήστη με τις λειτουργίες της εφαρμογή και να του δώσει πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τα εργαλεία σχεδιασμού. Στο δεύτερο στάδιο ενθαρρύνεται ο πειραματισμός με την τοποθέτηση αντικειμένων σε ένα φυσικό μοντέλο (μακέτα). Ενισχυτικά ψηφιακά στοιχεία και αντικείμενα θα προβληθούν μέσω της εφαρμογής. Ολοκληρώνοντας στο τελευταίο μέρος ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το κινητό να μετακινηθεί στον χώρο ώστε να δει σε πραγματική κλίμακα το μοντέλο που σχεδίασε. Σκοπός είναι να γίνει αντιληπτή η αίσθηση της κλίμακας αλλά και να δοθεί μια ένδειξη ρεαλιστικής απεικόνισης για το τελικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στην Πλατεία Έλενας Βενιζέλου στην Χαλέπα Χανίων, αυτό έχει ως σκοπό να δοκιμαστεί η εφαρμογής στην πράξη και στον πραγματικό χώρο. Σκοπός λοιπόν είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχή σε σχεδιαστικές διαδικασίες, η ενημέρωση των κατοίκων και η συναλλαγή ιδεών και απόψεων με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Abstract [προαιρετικά]


Following the research project entitled "Social participation through AR in urban planning", an augmented reality application was created to study the practical application of AR in urban planning. an augmented reality application that aims to study the practice of urban planning and urban design.
application of the theoretical findings. The main objective of the application is to develop a new tool for planning and communication between planners and residents. Η The application is studied in three stages, the first stage aims to familiarise the user with the the user with the functions of the application and provide him with information about the the planning mechanisms and tools. The second stage encourages experimentation with the placement of objects on a physical model (mock-up). Supporting digital elements and objects will be displayed through the application. Completing the last part the user can use the mobile phone to to move around the space to see the real scale of the model that designed. The aim is to get a sense of scale but also to but also to give an indication of the realistic representation of the final result of the model. design. The presentation will take place at Elena Venizelos Square in Athens. Chalepa Chania, this is to test the application in practice and in the real space. The purpose is therefore to encourage participation in design projects in the real world. processes, informing residents and exchanging ideas and opinions with resulting in the upgrading of the urban environment.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012