Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κΚυριακη-Μπιντζάρου Αναστασίας Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ4 - Κτίριο Γ4
Ώρα06/11/2023 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΆΚΗ- ΜΠΙΤΖΑΡΟΥ


Τίτλος:Επαναπροσδιορίζοντας το δυναμικό του τεχνητού τοπίου : το παράδειγμα των εργατικών κατοικιών του Νέου Κόσμου

Title:Redefining the potential of the man-made landscape: the case of social housing in Neos Cosmos, Athens

ΔΕΥΤΕΡΑ  6 Νοεμβρίου  2023, 17.00 μ.μ.
Tielamb

Εξεταστική Επιτροπή
    
Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας Καθηγητής (επιβλέπων)
Τσάρας Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Κακάβας Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής


Περίληψη


Μελετώντας την σύγχρονη δομή της Αθήνας, παρατηρείται η εκτενής κάλυψη της πόλης κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μέσω της ανάλυσης των συλλογικών κατοικιών στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε τη σταθερότητα των δομών στο πέρασμα του χρόνου και εντοπίζουμε διαφορετικές τυπολογίες. Στη συγκεκριμένη μελέτη, έναντι της καθαίρεσης  των εργατικών κατοικιών, που συνηθίζεται, προτείνεται η επανάχρηση, με βασική πρόθεση την λειτουργία της περιοχής αυτόνομα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος που παράγει ό,τι χρειάζεται για να τροφοδοτηθεί, διαχειρίζεται τα απόβλητα, επαναχρησιμοποιεί υλικά και σέβεται το φυσικό οικοσύστημα. Βασικό ρόλο διαχείρισης έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι και συμπληρώνονται οι λειτουργίες από τους επισκέπτες. Απομονώνοντας τον σκελετό των κτιρίων και μελετώντας τα χαρακτηριστικά του, δημιουργείται μια νέα εργαλειοθήκη που αλλάζει τα υφιστάμενα κτίρια. Στόχος είναι μετά την επέμβαση τα κτίρια να λειτουργούν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και σε επίπεδο πόλης να διαλυθεί το  υφιστάμενο όριο, ώστε οι νέοι δημόσιοι χώροι να συνδεθούν με τα υφιστάμενα δίκτυα.

 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012