Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δήμα Αντωνίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/07/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    Δήμας Αντώνιος
Αριθμός Μητρώου:    2016010122

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ STAMP KAI ACCIMAP
Τίτλος στα Αγγλικά:    ANALYSIS OF RAILWAY ACCIDENTS USING METHODOLOGIES OF STAMP AND ACCIMAP

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Κοντογιάννης  Θωμάς , Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος:    Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής

Περίληψη:
 
 Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται την ανάλυση δύο σιδηροδρομικών ατυχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο με χρήση των μεθοδολογιών STAMP και ACCIMAP. Το πρώτο ατύχημα είναι το Selby Rail Disaster και συνέβη στο Great Heck στις 28 Φεβρουαρίου του 2001, το οποίο περιλαμβάνει τον εκτροχιασμό και την σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών που προκλήθηκε από την είσοδο οχήματος στον σιδηροδρομικό χώρο και τη σύγκρουση του πρώτου τρένου με αυτό. Το δεύτερο ατύχημα αφορά αυτό του Grayrigg που συνέβη στις 23 Φεβρουαρίου του 2007, ο εκτροχιασμός του οποίου προκλήθηκε από βλάβη σε κινητό σημείο της σιδηροδρομικής γραμμής. Τα ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, κάτι το οποίο προκύπτει έπειτα από την χρήση των δύο μεθόδων για την συστημική ανάλυση και χαρτογράφηση των συμβάντων. Ο σκοπός της διπλωματικής είναι να εξετάσει τα προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών διερεύνησης καθώς και να προτείνει ένα τρόπο ενσωμάτωσης αυτών των δύο τεχνικών στο ίδιο πλαίσιο ανάλυσης. 

Περίληψη (Αγγλικά):
 
 The subject of this thesis deals with the analysis of two rail accidents in the UK using the STAMP and ACCIMAP methodologies. The first accident is the Selby Rail Disaster and occurred at Great Heck on 28 February 2001, which involves the derailment and collision of two trains caused by a vehicle entering the rail yard and the first train colliding with it. The second accident concerns the Grayrigg accident which occurred on 23 February 2007, the derailment of which was caused by a fault in a moving part of the railway line. The accidents were caused by human error, which is the result of using the two methods for the systemic analysis and mapping of incidents. The purpose of the thesis is to examine the problems that exist in the application of these investigation techniques and to propose a way to integrate these two techniques in the same analysis framework. 


Ημ/νία εξέτασης:    12-7-2024
Ώρα:            12:00

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/92824595132?pwd=Du1Hlk06EbMam659bs9RPPqaQ4mJCb.1

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012