Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

10
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ιωάννη Αποστόλου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα10/07/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    Ιωάννης Αποστόλου
Αριθμός Μητρώου:    2018010074

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    Βιβλιογραφική ανασκόπηση πυρηνικής σύντηξης για την παραγωγή ενέργειας

Τίτλος στα Αγγλικά:    Literature review of nuclear fusion for power generation

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος:    Ιψάκης Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίληψη:
Η εργασία αυτή έχει στόχο την ανασκόπηση βιβλιογραφίας, παλαιάς και κυρίως πρόσφατης που σχετίζεται με την προσπάθεια παραγωγής ενέργειας από την πυρηνική σύντηξη, αλλά και τη σύνδεσή της με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Πραγματοποιείται επιπλέον μια οικονομική ανάλυση σχετικά με το κόστος των μελλοντικών αντιδραστήρων και της μελλοντικής ηλεκτρικής ενέργειας σύντηξης. Μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στα πειραματικά προγράμματα μαγνητικού περιορισμού που βρίσκονται σε λειτουργία σε διάφορες χώρες και συνεργάζονται για την επίτευξη του προγράμματος ITER αλλά και στο πρόγραμμα αδρανειακού περιορισμού των ΗΠΑ. 
 

Περίληψη (Αγγλικά):
 
 The goal of this paper is to review literature, old and especially recent, related to the effort of energy production from nuclear fusion and its connection with the phenomenon of climate change. An economic analysis of the costs of future reactors and future fusion electricity is also carried out. Greater emphasis has been placed on the experimental magnetic confinement programmes in operation in various countries working together to achieve the ITER programme and on the US inertial confinement programme.


Ημ/νία εξέτασης:    10/07/2024
Ώρα:            11:00

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/82617003433?pwd=ZVJoemtxa2JHYUtkYW9Nd0RpQlpzdz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012