Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Μηχανογραφικό Κέντρο διαθέτει περιβάλλον GNU/Linux για τις ανάγκες διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης από τους υπάρχοντες σταθμούς εργασίας του Μηχανογραφικού. Το περιβάλλον αυτό είναι διαφορετικό από τους σταθμούς εργασίας Linux.

Συγκεκριμένα, έχει εγκατασταθεί ένας εξυπηρετητής με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux, στον οποίο επιτρέπεται απομακρυσμένη πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον του από ειδική εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στους υπάρχοντες σταθμούς εργασίας Windows του Μηχανογραφικού Κέντρου. Για την σύνδεση σε αυτό, ο χρήστης εισέρχεται πρώτα στο σταθμό εργασίας Windows και μετά συνδέεται με τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή.

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να διεξαχθούν μαθήματα/εργαστήρια που απαιτούν τη χρήση GNU/Linux ή σχετικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα μόνο σε τέτοιο περιβάλλον.

Οι προδιαγραφές του εξυπηρετητή επιτρέπουν την ταυτόχρονη σύνδεση άνω των 30 χρηστών (ανάλογα και με τις εκτελούμενες εφαρμογές).

Ανάμεσα σε άλλα, έχουν εγκατασταθεί

 • Eclipse 
 • Netbeans 
 • Matlab
 • gcc 
 • JDK 
 • Perl 
 • LibreOffice
 • jEdit
 • Scribus
 • Inkspace
 • Dia
 • MySql Query Browser
 • MySql Administrator
 • PgAdmin 

Σε περίπτωση που απαιτούνται άλλα εργαλεία ή βιβλιοθήκες και γενικά για παρατηρήσεις σχετικά με την εγκατάσταση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση admin<στο>isc.tuc.gr

Για απομακρυσμένη σύνδεση τερματικών σε Linux : http://www.tuc.gr/2510.html

Παρακάτω φαίνονται ενδεικτικές οθόνες για τη σύνδεση στον εξυπηρετητή

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012