Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πλιάκας Τριαντάφυλλος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πλιάκας Τριαντάφυλλος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)
Email:tpliakas<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037782
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.Α.5β, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012