Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στη βάση ASME Digital Collection | Έως τις 4 Ιουλίου 2024

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στη βάση ASME Digital Collection της ASME (American Society of Mechanical Engineers). Όλοι οι Η/Υ που ανήκουν στο δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης θα έχουν δωρεάν πρόσβαση. Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί έως 4 Ιουλίου 2024.

Λίγα λόγια για την ASME Digital Collection

Συγκεντρώνει επιστημονικό περιεχόμενο από τις παρακάτω πηγές:

  • ASME’s Journals, από το 1933 έως σήμερα
  • ASME’s Conference Proceedings, από το 2000 έως σήμερα, με επιπλέον πρόσβαση σε επιλεγμένα πρακτικά συνεδρίων από το 1955
  • ASME eBooks, από το 1993 έως σήμερα, με επιπλέον πρόσβαση σε επιλεγμένα πρακτικά συνεδρίων από το 1944
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012