Οδηγίες Χρήσης Φόρουμ Ανακοινώσεων και Συζητήσεων

Σημαντικές Διευθύνσεις

Νέα Ανακοίνωση

Για να είναι δυνατή η ανάρτηση νέας ανακοίνωσης, νέου μηνύματος ή απάντηση σε υπάρχον μήνυμα, είναι απαραίτητη η είσοδος με το λογαριασμό σας από τη σελίδα https://www.tuc.gr/login.htm.

Μετά την επιτυχή είσοδο, και αναλόγως με τα δικαιώματα που σας έχουν αποδοθεί, μπορείτε να αναρτήσετε νέα ανακοίνωση σε κάποια από τις κατηγορίες του φόρουμ. Αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκετε (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό κλπ.), έχετε στη διάθεσή σας διαφορετικές κατηγορίες μηνυμάτων. ΓΙα παράδειγμα, ένα μέλος ΔΕΠ έχει πρόσβαση στην κατηγορία μηνυμάτων "ΔΕΠ", ενώ άλλοι χρήστες δεν έχουν. Μπορεί επίσης να σας έχουν αποδοθεί ειδικά δικαιώματα που σας επιτρέπουν να αναρτήσετε ανακοίνωση ή μήνυμα σε κατηγορία που άλλοι χρήστες δεν μπορούν. Για παράδειγμα στην κατηγορία "προκηρύξεις", δικαίωμα ανάρτησης μηνύματος έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα του τμήματος Προμηθειών.

Στις παρακάτω εικόνες (κλικ για μεγέθυνση) φαίνεται η σελίδα του φόρουμ και η σελίδα εισόδου. Ειδικά στην εικόνα 4, έχει γίνει είσοδος με λογαριασμό χρήστη που επιτρέπεται να βάλει νέα ανακοίνωση στην ενότητα "προκηρύξεις".

Εικόνα 1: όπως φαίνεται η σελίδα του φόρουμ για χρήστες που δεν έχουν κάνει login. Οι χρήστες αυτοί μπορούν μόνο να διαβάσουν
Εικόνα 2: η σελίδα όπου εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό μας
Εικόνα 3: η σελίδα του φόρουμ μετά το login, για χρήστη που δεν έχει όμως δικαίωμα να βάλει ανακοίνωση. Όλες οι θεματικές ενότητες παραμένουν κλειδωμένες όπως και για τους απλούς χρήστες
Εικόνα 4: η σελίδα του φόρουμ, όταν έχει μπει χρήστης με δικαίωμα νέων ανακοινώσεων για την ενότητα "προκηρύξεις". Για τη συγκεκριμένη ενότητα, το εικονίδιο δεν έχει το λουκέτο όπως στις άλλες ενότητες
Εικόνα 5: δημιουργία μηνύματος

Όταν έχουμε δικαίωμα για μία συγκεκριμένη κατηγορία ανακοινώσεων, εμφανίζεται ειδικό κουμπί "Νέο Θέμα". Πατώντας το κουμπί, εμφανίζεται μία σελίδα όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα (κλικ για μεγέθυνση) όπου μπορούμε να εισάγουμε

  • το θέμα της ανακοίνωσης
  • το κυρίως κείμενο της ανακοίνωσης
  • αρχεία που θέλουμε να επισυνάψουμε

Στο τέλος πατάμε το κουμπί "Αποστολή".

Προσοχή! Παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας σχετικά με τη δημιουργία νέας ανακοίνωσης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--