Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει λάβει ειδική μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ενώ παράλληλα, καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση των προσφερόμενων συνθηκών διαβίωσης και φοίτησής τους.

Για το σκοπό αυτό, έχουν προβλεφθεί η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων δωματίων στο ισόγειο της Φοιτητικής Εστίας, η ύπαρξη ανελκυστήρων στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια, καθώς και η κατασκευή ράμπας ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε όλα τα κτίρια, στην Φοιτητική Λέσχη, όσο και σε άλλους χώρους της Πολυτεχνειούπολης.

Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη δυσκολία μπορούν να το αναφέρουν στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και τη Γραμματεία της Σχολής τους ώστε να λαμβάνουν βοήθεια σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012