Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού, 19 Οκτωβρίου 2018

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012