Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσία Παροχής E-mail

Το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e‑mail) σε όλους τους διαπιστευμένους χρήστες του. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μέσω ενός web-based περιβάλλοντος (Outlook Web App, https://mail.isc.tuc.gr), καθώς επίσης και με τη χρήση των «παραδοσιακών» πρωτοκόλλων POP3 ή IMAP4, MAPI και SMTP που καθορίζουν την επικοινωνία προγραμμάτων ανάγνωσης και αποστολής email με τους αντίστοιχους διακομιστές (servers).

Φίλτρο Προστασίας Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας

Οδηγίες Χρήσης

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012