1.      Εγκατάσταση του mimio Xi

 • Ξεδιπλώστε τη ράβδο καταγραφής (mimio Xi).
 • Εισάγετε το καλώδιο mini-USB στη θύρα που βρίσκεται στο κάτω άκρο του mimio Xi.
 • Τοποθετήστε το mimio Xi στην πάνω αριστερή γωνία του πίνακα.
 • Εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του PC.
 • Επιλέξτε το χρώμα γραφίδας που επιθυμείτε να καταγραφεί και αφαιρέστε το πίσω μέρος της περιστρέφοντάς το και τραβώντας το απαλά.
 • Εισάγετε το μαρκαδόρο γραφής που επιθυμείτε στη γραφίδα.
 • Επανατοποθετήστε το πίσω μέρος της γραφίδας πιέζοντας και περιστρέφοντάς το.

2.      Λειτουργία Καταγραφής

 • Μόλις η ράβδος καταγραφής (mimio Xi) συνδεθεί στον υπολογιστή μέσω USB, τότε αυτομάτως το πρόγραμμα καταγραφής “mimio Notebook” θα έρθει στο προσκήνιο. Σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί τότε μπορείτε να ανοίξετε χειροκίνητα το πρόγραμμα ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: StartAll Programsmimiomimio Notebook
 • Προκειμένου να καταγραφεί ψηφιακά κάτι το οποίο γράφετε σύρετε τη γραφίδα κατά μήκος του πίνακα. Για τη σωστή καταγραφή των δεδομένων φροντίστε να κρατάτε τη γραφίδα εντός 15ο από τον κατακόρυφο προς τον πίνακα άξονα.
 • Για να σβήσετε χρησιμοποιήστε τη μικρή ή τη μεγάλη επιφάνεια της σβήστρας. Για την ορθή διαγραφή των δεδομένων σύρετε τη σβήστρα κατά μήκος του πίνακα, φροντίζοντας να εφάπτεται συνεχώς.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις καταγραφής της γραφίδας προκειμένου τα ψηφιακά δεδομένα να καταγράφονται όπως εσείς επιθυμείτε. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1.    2.  Μπείτε στο μενού ρυθμίσεων του προγράμματος mimio Notebook (ToolsSettings)

3.         Επιλέξετε Pens

4.         Επιλέξετε τη γραφίδα της οποίας τις ρυθμίσεις θα αλλάξετε

 

Οι αλλαγές που μπορείτε να κάνετε είναι οι εξής:

 

5.         Αλλαγή του χρώματος καταγραφής (το χρώμα που θα επιλέξετε είναι αυτό που τελικά θα καταγράφεται ψηφιακά, ανεξαρτήτως του χρώματος της γραφίδας που χρησιμοποιείτε)

6.         Αλλαγή του πάχους καταγραφής (το πάχος που θα επιλέξετε είναι αυτό που τελικά θα καταγράφεται ψηφιακά, ανεξαρτήτως του πάχους του μαρκαδόρου που χρησιμοποιείτε)

      7.         Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

 • Όλα τα δεδομένα που καταγράφονται εισάγονται σε μία σελίδα. Προκειμένου να γράψετε σε μια νέα (κενή) σελίδα ή σε ένα αντίγραφο της υπάρχουσας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά εισαγωγής της ράβδου καταγραφής.

Για να διαχειριστείτε τις σελίδες που έχετε εισάγει επιλέξτε το tab πολλαπλών σελίδων:

3.      Αποθήκευση Δεδομένων

 • Προκειμένου να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που καταγράφηκαν ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.      2.   Μπείτε στο μενού αποθήκευσης του προγράμματος mimio Notebook (FileSave As…)

3.            Καθορίστε την τοποθεσία που θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας

4.            Εισάγετε το όνομα που θα έχει το αρχείο των δεδομένων σας

5.            Επιλεξτε τον τύπο του αρχείου

6.            Πατήστε το κουμπί Save

 • Τέλος, στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί καθορίστε:

1.      ποιές από τις σελίδες που γράψατε θέλετε να αποθηκευτούν στο αρχείο

2.      το μέγεθος που αυτές θα έχουν

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--