Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βραβείο μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Το Βραβείο Διδακτικού / Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου απονέμεται ετησίως σε ένα μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός του βραβείου είναι να τονίσει το στόχο του Πολυτεχνείου Κρήτης για εξαίρετο διδακτικό/εργαστηριακό έργο στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και ταυτόχρονα να επιβραβεύσει εκείνα τα μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που υπηρετούν αυτό το ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση.


2020

Το Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Έργου Μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2020 απονεμήθηκε:
 
στον κ. Μάρκο Κιμιωνή, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής ΗΜΜΥ
 
σε αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού του έργου.
 


2019

 

Το Βραβείο Βραβείο Διδακτικού Έργου μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2019 απονεμήθηκε:
 
στον κ.  Γεώργιο Χαραλαμπίδη, μέλος ΕΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 
σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού του έργου.
 


2018


Το Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Έργου μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2018 απονεμήθηκε:
 

 • στον κ. Πολυχρόνη Σπανουδάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
   
 • στον κ. Ευάγγελο Πετράκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
   

σε αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού τους έργου.

 


2017


Το Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Έργου μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2017 απονεμήθηκε: 
 

 • στην κ. Ευαγγελία Κρασαδάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
   
 • στην κ. Ελευθερία Σεργάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   

σε αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού τους έργου.


2016


Το Βραβείο Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2016 απονεμήθηκε
 

 • στην κα. Αριάδνη Παντίδου, μέλος ΕΤΕΠ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
   

σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού της έργου.

 


2015

 

To Βραβείο Διδακτικού Έργου μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ 2015 απονεμήθηκε
 

 • στην κα. Anne McKay, μέλος ΕEΠ στο Γλωσσικό Κέντρο του Ιδρύματος
   

σε αναγνώριση του διδακτικού της έργου. 
 

Το Βραβείο Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2015 απονεμήθηκε
 

στον κ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
 

σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού του έργου. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012