Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων και επιβράβευσης με στόχο καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά και της πάγιας πολιτικής του για την οικονομική στήριξη των φοιτητών που τη χρειάζονται, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει επαίνους και βραβεία σε προπτυχιακό επίπεδο και με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και κριτήρια  οικογενειακής  κατάστασης  των  φοιτητών που  παρακολουθούν  το  ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (5 έτη).

Ειδικά για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, προβλέπεται έπαινος στους αριστούχους με τα υψηλότερα μόρια εισαγωγής ανά Σχολή (1 έπαινος ανά Σχολή).

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες, επαίνους και βραβεία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα για τις υποτροφίες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012