Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού, 08 Μαρτίου 2019

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012